Ziarno wiary. „Ręce Boga przygarniają do Jego Serca”

Święty Ireneusz, teolog z drugiego wieku mówiąc o Trójcy Świętej, posługuje się obrazem Ojca, który obiema rękami przygarnia do siebie człowieka. Jedną z tych rąk jest Syn Boży, a drugą Duch Święty.

O. Jerzy Latawiec
Ziarno wiary. „Ręce Boga przygarniają do Jego Serca”

Fot. zw.lt

W tym obrazie ręka jest symbolem zewnętrznego działania. Święty Ireneusz przekazuje nam tym sposobem dwie ważne wiadomości – pierwsza to ta, że mamy jedność Osób Bożych, a druga dotyczy naszego stworzenia i zbawienia – Ojciec stwarza świat i zbawia człowieka dzięki swoim rękom, to znaczy dzięki Synowi i Duchowi Świętemu.

Obraz ten jak wszystkie obrazy jest niedoskonały, nasze wypowiedzi dotyczące Boga są bardzo nieudolne. Ten, kto uwierzył, czyli oczyma wiary dostrzegł Boga Ojca, Jego Syna i Ducha Świętego, zauważył także zaproszenie człowieka do udziału w życiu Trójcy Świętej. Ręce Boga nieustannie przygarniają nas do Jego Serca.

Szczęście chrześcijanina w dużym stopniu zależy od tego, w jakim stopniu uświadamia on sobie, że żyje w rękach kochającego Boga, który nieustatnie przytula do Swego Serca.

Ojciec Jerzy Latawiec dominikanin pracował w Gdańsku w parafii św. Mikołaja, w Szczecinie w parafii św. Dominika, a obecnie pracuje w Wilnie w kościele św. św. Apostołów Jakuba i Filipa, jest kapelanem mniszek dominikańskich, katechetą w szkole Władysława Syrokomli i Gimnazjum Jana Pawła II.

PODCASTY I GALERIE