Zgłoś się na staż parlamentarny!

Ambasada RP w Wilnie zaprasza do wzięcia udziału w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych organizowanym przez Kancelarię Sejmu RP we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim.

zw.lt
Zgłoś się na staż parlamentarny!

Fot. Małgorzata Kozicz

Program jest skierowany do absolwentów szkół wyższych, zainteresowanych zdobywaniem tego typu doświadczeń zawodowych i osobistych. Uczestnicy MPSP podczas stażu pod kierunkiem i opieką posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej mogą wziąć udział w pracach wybranej komisji sejmowej, której poseł jest członkiem. Stwarza to wyjątkową okazję do poznania procedur parlamentarnych i mechanizmów podejmowania decyzji politycznych.

Dodatkowo uczestnicy programu otrzymują podbudowę teoretyczną poznawanych zagadnień, uczestnicząc w zajęciach dydaktycznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Głównym celem programu jest wspieranie zainteresowania młodych ludzi demokracją i społeczeństwem oraz rozbudzenie w nich zaciekawienia życiem politycznym i publicznym innego kraju. Ponadto program służy przybliżeniu stypendystom kultury, tradycji i historii Polski.

Warunki przyjęcia: posiadanie obywatelstwa litewskiego; studia wyższe potwierdzone dyplomem; bardzo dobra znajomość języka polskiego; wiek – maksymalnie 30 lat.

Program jest realizowany w okresie od 11 kwietnia do 8 lipca 2016 r.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

PODCASTY I GALERIE