Zebranie dyrektorów szkół rejonu wileńskiego: O zmianach w egzaminach w 2015 roku

Dzisiaj (22 stycznia) w sali obrad Rady Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego odbyło się spotkanie dyrektorów szkół rejonu wileńskiego. Z podstawowym tematem spotkania „Zmiany w organizowaniu i przeprowadzeniu egzaminów maturalnych 2015 roku” wystąpiła zastępca Wydziału Oświaty Samorządu Zofia Ryżowa.

vrsa.lt
Zebranie dyrektorów szkół rejonu wileńskiego: O zmianach w egzaminach w 2015 roku

Jedną z najważniejszych zmian w zdawaniu egzaminów, jak twierdziła Z. Ryżowa, będzie tworzenie jak najlepszych warunków do zdawania egzaminów dla dzieci szczególnej troski.

– Niestety liczba dzieci z wrodzonymi lub nabytymi naruszeniami rozwoju lub opanowania niepokoju wewnętrznego z każdym rokiem rośnie i kierownicy placówek oświatowych powinni na to zwracać szczególną uwagę. Egzamin jest uwieńczeniem całego kursu ogólnokształcącego i naszym obowiązkiem jest pomóc tym dzieciom pomyślnie go zdać. Opiekować się taką osobą na egzaminie będą teraz musieli 3 wykwalifikowani specjaliści – mówiła pani Ryżowa. Wtórował jej też dyrektor Służby Pedagogiczno psychologicznej rejonu wileńskiego Roman Juchniewicz: Bardzo prosimy dyrektorów szkół, w których są takie dzieci, o informowanie służby, bowiem każde dziecko winno być na ewidencji, byśmy mogli umożliwić mu specjalne warunki zdawania egzaminów – wydłużenie czasu egzaminów, zwiększenie dopuszczalnej ilości popełnionych błędów itd.

Pani Ryżowa zwróciła też uwagę zebranych na wysoki stan napięcia emocjonalnego, który panuje w uczniach przed egzaminami: Często uczniowie stawiają się na egzamin bez dokumentu utożsamiającego: karty tożsamości, paszportu, prawa jazdy. Należy koniecznie przypominać, że bez dokumentu utożsamiającego młodemu człowiekowi nie będzie wydane zezwolenie na składanie matury.

Roman Juchniewicz zapoznał dyrektorów szkół z planowanymi zmianami w programie Sprawdzianu osiągnięć wychowania podstawowego. Będą one dotyczyły także dzieci szczególnej troski, a mianowicie – utworzenia jak najlepszych warunków takim osobom do korzystania ze wspomnianego programu.

Przypomnimy, że Sprawdzian osiągnięć programu wychowania podstawowego zawiera w sobie przeprowadzenie oceny i monitoringu poziomu wiedzy z przedmiotów programu wychowania podstawowego osoby, która wyraża chęć zdobycia wykształcenia podstawowego. Jednym z najważniejszych aspektów Sprawdzianu jest prawidłowe skierowanie lub zainteresowanie młodego człowieka zawodem, z którym on, być może zwiąże swe życie. Temu służą informacyjne wycieczki uczniów klas podstawowych do różnego rodzaju zakładów na terenie rejonu.

– W ubiegłym roku udostępniliśmy 28 autobusów, które dostarczyły około 800 uczniów do różnego rodzaju zakładów, gdzie uczniowie mogli zapoznać się z ich specyfiką działalności – powiedział R. Juchniewicz. Dodał też, że i w tym roku Służba będzie kontynuowała takie wyjazdy.

Starszy specjalista Wydziału oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego Iwona Wojnicz przedstawiła planowane zmiany w programie Wychowania Przedszkolnego w roku 2015.

Główną zmianą będzie wprowadzony obowiązek – od września 2015 roku – uczęszczania do grup przygotowania przedszkolnego (w szkołach) wszystkim dzieciom, które skończą w tym roku kalendarzowym 6 lat.

Na zebraniu dyrektorów placówek oświatowych rejonu wileńskiego były też omówione aktualia udziału szkół w projektach, konkursach, atestacji nauczycieli, bieżące i przyszłe sprawy finansowe.

PODCASTY I GALERIE