Zdzisław Palewicz: Mamy plany na przyszłość

Władze samorządu rejonu solecznickiego i przedsiębiorcy rejonu spotkali się z przedstawicielami organizacji Investors Forum, zrzeszającej największych i najbardziej aktywnych inwestorów w kraju.

zw.lt
Zdzisław Palewicz: Mamy plany na przyszłość

Fot. zw.lt

Więcej Zdzisław Palewicz, mer rejonu solecznickiego:

Zdzisław Palewicz

Mer rejonu solecznickiego wskazuje, że o braku nowych inwestycji decyduje nie tylko fakt, ze rejon jest rejonem rolniczym, ale też położenie rejonu.

Zdzisław Palewicz

Podkreślając, że nowe inwestycje to nowe miejsca pracy, poprawa infrastruktury, poprawa jakości życia w rejonie – mer Palewicz wyraża nadzieję na przyciągnięcie pieniędzy inwestycyjnych do rejonu.

Zdzisław Palewicz

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej