Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych sposobem objazdowym

Samorząd rejonu wileńskiego informuje, że już się rozpoczęła planowana na ten rok rejestracja ludności do zbiórki odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych, która w bieżącym roku jest przewidziana na maj i czerwiec. Przypominamy, że nie ma już punktów odbioru, a wymienione odpady będą odbierane po przybyciu do mieszkańców, którzy wcześniej zarejestrowali się w starostwie.

vrsa.lt
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych sposobem objazdowym

Fot. BNS/ Julius Kalinskas

Mieszkańcy, chcący oddać pozbyć się wspomnianych odpadów, powinni do 22 kwietnia br.  skontaktować się z przedstawicielami starostwa, podając swoje dane kontaktowe, dokładny adres, skąd należy odebrać wspomniane odpady oraz ile i jakiego rodzaju odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne mają być oddane. Starostwa sporządzają listy mieszkańców, którzy chcą dodać odpady i przekazują je przewoźnikom odpadów (w zależności od obsługiwanego terytorium, tj. ZSA „Nemenčinės komunalininkas”  lub ZSA „Nemėžio komunalininkas”, aby mogli zabrać od mieszkańców odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne. Odbiór odpadów będzie przebiegał według ustalonej marszruty. Przed udaniem się do posiadaczy odpadów przewoźnicy skontaktują się z mieszkańcami telefonicznie.

Należy pamiętać, że harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych zostanie ogłoszony pod koniec kwietnia.

Przypominamy, że podczas objazdu od ludności będą odbierane duże odpady: stare meble i sprzęty (stoły, łóżka, materace, krzesła, komody itp.), domowe urządzenia wodno-kanalizacyjne oraz odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwie domowym: ogniwa galwaniczne, resztki farb, lakierów, rozcieńczalników, chemia gospodarcza, baterie.

Zwracamy uwagę, że odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady z remontów mieszkań i gospodarstw domowych) nie są odbierane sposobem objazdowym. Te odpady są przyjmowane od ludności bezpłatnie w punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Informacje o godzinach otwarcia tych placów, przyjmowaniu odpadów itp. można znaleźć na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego https://aplinkosapvédelmi.vrsa.lt/go.php/Atlieku-tvarkymas779645 lub na stronie internetowej ZSA VAATC http://www.vaatc.lt/aiksteles/.

Odnotowujemy, że zgodnie z punktem 92 zatwierdzonego uchwałą Rady nr T3-513 z dn. 22 grudnia 2016 r.  Regulaminu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Rejonu Wileńskiego (dalej – Regulamin) ustalono, że podmiot zajmujący się gospodarką odpadami komunalnymi i (lub) administracja samorządu regularnie informuje posiadaczy odpadów o dacie, godzinie i miejscu odbioru wielkogabarytowych odpadów z gospodarstw domowych.

PODCASTY I GALERIE