Zatwierdzono nowy pakiet środków motywacyjnych dla nauczycieli

Aby przyciągnąć nowe osoby do placówek oświatowych i zachęcić do powrotu pedagogów, którzy opuścili szkołę ze względu na sytuację materialną, Wilno zdecydowało się na nowe środki motywacyjne dla pedagogów.

madeinvilnius.lt
Zatwierdzono nowy pakiet środków motywacyjnych dla nauczycieli

Nowo zatrudnieni nauczyciele, którzy nie pracowali jako nauczyciele w ciągu ostatnich 12 miesięcy, mogą skorzystać z jednego z wymienionych środków: 300 EUR miesięcznie (przed opodatkowaniem) przez 12 miesięcy; jednorazowe wsparcie materialne w wysokości 3 000 EUR (przed opodatkowaniem) pod warunkiem, że osoba przyjęta na stanowisko nauczyciela w szkole zobowiązuje się do pracy przez co najmniej 1 rok akademicki. Również we wszystkie dni tygodnia oraz w święta nauczyciele będą mogli bezpłatnie korzystać ze stołecznej komunikacji miejskiej.

Jeszcze w lipcu przyjęto, że od początku nowego roku szkolnego każdy nowy nauczyciel otrzyma „kartę wilnianina”, która umożliwia bezpłatne przejazdy komunikacją miejską stolicy. Od października nauczyciele będą mogli bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej w weekendy i święta. Wszyscy nauczyciele i inni pracownicy wileńskich placówek oświatowych otrzymają roczne „karty”.

„Płace nauczycieli na Litwie nie motywują młodych ludzi, którzy ukończyli studia wyższe, do wyboru pracy w szkołach […] Naszym celem jest kompleksowe rozwiązanie problemu” – skomentował wicemer Wilna Tomas Gulbinas.

Zdaniem Aliny Kowalewskiej, głównego doradcy Administracji Miasta Wilna, na pierwszy rzut oka nowe środki motywacyjne mogą wydawać się niesprawiedliwe nauczycielom, którzy już pracują na tym stanowisku od dawna, ale sytuacja początkujących nauczycieli, którzy nie otrzymują jeszcze podwyższonego współczynnika stażu pracy, jest trudniejsza finansowo.

Obecnie w placówkach oświatowych w Wilnie brakuje ponad 200 nauczycieli – języka litewskiego, angielskiego, matematyki, nauczycieli szkół podstawowych, specjalistów ds. pomocy uczniom, logopedów, pedagogów specjalnych, psychologów, pedagogów społecznych, asystentów nauczycieli. W latach 2023-2024 przewiduje się dalszy wzrost zapotrzebowania na nauczycieli języka litewskiego i języków obcych oraz matematyki.

PODCASTY I GALERIE