Zasiłki socjalne w gestii samorządów

Od nowego roku weszły poprawki do ustawy o zasiłkach socjalnych, na mocy których obowiązek wypłacania zasiłków spada na samorząd.

Aleksandra Akińczo
Zasiłki socjalne w gestii samorządów

Fot. BFL/Tomas Urbelionis

Jak wskazuje kierownik Działu Opieki Socjalnej i Zdrowia w Administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego Regina Sokołowicz, praktyce wygląda to tak, że teraz samorząd, a ściślej mówiąc gmina, będzie decydowała, komu zasiłek przysługuje, a komu nie.

Regina Sokołowicz (1)

Regina Sokołowicz zapewnia, że osoby naprawdę potrzebujące pomocy państwa nie zostaną jej pozbawione.

Regina Sokołowicz (2)

Praktyka wypłacania zasiłków socjalnych przez samorządy jest stosowana już od dwóch lat w pięciu samorządach kraju i całkowicie się sprawdziła. Nowa praktyka jest nie tylko społecznie sprawiedliwa, ale też pozwala zaoszczędzić pewną kwotę, którą samorząd może przeznaczyć na inne cele społeczne.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej