Zapraszamy do udziału w wyborach „Wileńskiego Nauczyciela Roku 2020”

Wraz ze zbliżaniem się Międzynarodowego Dnia Nauczyciela nadszedł czas na uhonorowanie najlepszych wileńskich nauczycieli, pedagogów placówek przedszkolnych, dyrektorów placówek oświatowych oraz rodziców i opiekunów.

vilnius.lt
Zapraszamy do udziału w wyborach „Wileńskiego Nauczyciela Roku 2020”

Fot. Roman Niedźwiecki

Tytuł „Wileńskiego Nauczyciela Roku” przyznawany jest najbardziej przedsiębiorczym nauczycielom za działalność zawodową, którą cechuje wyjątkowa jakość i kreatywność, a także aktywny udział w życiu wspólnoty szkolnej i działalność prospołeczna.

Nadanie tego tytułu ma na celu docenienie dorobku pracy nauczycieli oraz zwrócenie uwagi społeczności miasta Wilna na wielopłaszczyznowy charakter ich działalności zawodowej.

Tytuł „Wileńskiego Nauczyciela Roku” przyznawany jest przez miasto Wilno:

– nauczycielom → nauczyciele pracujący w przedszkolach, placówkach edukacji pozaformalnej, placówkach ogólnokształcących lub inny personel pedagogiczny,
– dyrektorom → dyrektorzy placówek przedszkolnych, placówek edukacji pozaformalnej i placówek ogólnokształcących,
– rodzicom i opiekunom → rodzice i opiekunowie, którzy wnoszą istotny wkład w rozwój konkretnej placówki oświatowej lub ogólnie w rozwój szkolnictwa w Wilnie.

Kandydatów do tytułu Wileńskiego Nauczyciela Roku mogą zgłaszać rady placówek oświatowych, instytucje samorządu uczniowskiego, rady rodziców, dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice (opiekunowie).

Wnioski o tytuł „Wileńskiego Nauczyciela Roku 2020” należy składać do 28 września 2020 r. do godz. 18:00 poprzez formularz znajdujący się tutaj.

Lista laureatów konkursu „Wileński Nauczyciel Roku 2020” zostanie opublikowana 5 października br. na stronie internetowej Wileńskiego Centrum Rozwoju Edukacji oraz na stronie Urzędu Miasta Wilna.

9 października br. zwycięzcy zostaną zaproszeni na uroczystość „Nauczyciel Roku – 2020”.

PODCASTY I GALERIE