Zapisy do przedszkoli w Wilnie. „Kolejki będą bardziej stabilne”

Podania o przyjęcie dzieci do przedszkoli w Wilnie na rok 2014 można będzie składać od 10 stycznia – poinformował stołeczny samorząd. Podanie pozostanie ważne do momentu, aż dziecko zostanie przyjęte do przedszkola.

zw.lt
Zapisy do przedszkoli w Wilnie. „Kolejki będą bardziej stabilne”

Fot. BFL

Zapisy do przedszkoli będą odbywać się od 10 stycznia do 30 kwietnia 2014 roku. Grupy przedszkolne będą formowane od 1 maja do 1 czerwca. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu do placówki wychowawczej, trzeba będzie dostarczyć niezbędne dokumenty do przedszkola do 1 sierpnia.

„Celem wprowadzonych zmian jest pomoc rodzicom przedszkolaków w odpowiedzi na najbardziej aktualne pytania, między innymi w kwestii tworzenia list dzieci oczekujących na przyjęcie do placówki. Obecnie został zatwierdzony nie tylko przejrzysty tryb formowania list, tak zwany algorytm, ale i same kolejki staną się o wiele bardziej stabilne z powodu mniejszej liczby procedur biurokratycznych” -powiedział dyrektor Departamentu Oświaty, Kultury i Sportu Gintaras Alfonsas Petronis.

Jedna z najważniejszych zmian: odtąd rodzice nie będą musieli co miesiąc przedstawiać informacji o miejscu zameldowania. Trzeba to będzie zrobić tylko dwa razy: w momencie złożenia podania i po sformowaniu grup przedszkolnych, przy podpisaniu umowy.

Samorząd przypomina, że przy formowaniu grup przedszkolnych będą obowiązywały cztery kryteria pierwszeństwa. Zgodnie z pierwszym kryterium pierwszeństwo będą miały dzieci z rodzin wychowujących troje i więcej potomstwa. Drugie kryterium przewiduje pierwszeństwo dla dzieci, których brat lub siostra już uczęszcza do danej placówki. Trzecie kryterium daje prawo pierwszeństwa dzieciom, które wychowuje jedno z rodziców, a czwarte – dzieciom, których jedno z rodziców ma nie więcej niż 40 proc. zdolności do pracy. Kryteria pierwszeństwa mogą być sumowane i są równoważne.

Jeżeli dziecko nie ma prawa pierwszeństwa, listy w przedszkolach będą tworzone według daty złożenia podania według kolejnych trzech kryteriów. Priorytetowo traktowane będą dzieci, zameldowane na terenie przydzielonym do danej placówki, następnie dzieci zameldowane na terenie nie przydzielonym do danego przedszkola, wreszcie dzieci zameldowane w innych samorządach.

Urzędnicy zwracają uwagę rodziców, że każde kolejne podanie unieważnia poprzednie. Miejsce dziecka w kolejce można sprawdzić po podłączeniu się do systemu wewnętrznego na stronie www.vilnius.lt

PODCASTY I GALERIE