Zapewniono oznakowanie Starego Wileńskiego Cmentarza Żydowskiego na Pióromoncie

Miejsce na którym znajduje się Stary Wileński Cmentarz Żydowski przy ulicy Rinktinės został wciągnięty na listę dziedzictwa kulturowego Litwy. Minister kultury ogłosił, że jest to obszar chroniony. Podkreślił, że teren służy ,,użytkowi społecznemu oraz musi być poszanowany”.

zw.lt
Zapewniono oznakowanie Starego Wileńskiego Cmentarza Żydowskiego na Pióromoncie

Fot. BNS/Julius Kalinskas

W rejestrze dziedzictwa kulturowego wskazano, że cmentarz działa w tym miejscu od XVI wieku. (prawdopodobnie od końca XV wieku). Pochowany został tu żydowski uczony Elijahu ben Szlomo Zalman (Gaon z Wilna; 1720-1797), jeden z najwybitniejszych interpretatorów Talmudu. W 1948 r. szczątki Gaona i jego bliskich zostały przeniesione na Nowy Cmentarz Żydowski przy ulicy Holenderskiej. 

Bez względu na to, że cmentarz posiada status obiektu chronionego przez państwo, nie jest odpowiednio zabezpieczony i zadbany: kilka żydowskich pomników zostało zniszczonych, inne uszkodzone, a dokoła są śmieci — poinformował o tym Europejską Fundację Praw Człowieka  społecznik Julius N. Podkreślenia wymaga fakt, że to nie jest pierwsze zawiadomienie o nieodpowiednim utrzymaniu cmentarza. EFHR posiada zdjęcia na których mieszkańcy wyprowadzają i tresują w tym miejscu psy, a pozostawione śmieci są świadczą o tym, że to teren jest miejscem zabaw.

7 października br. EFHR za pośrednictwem platformy tvarkaumiesta.lt zawiadomiło o zaniedbaniach samorząd. Stołeczne władze poinformowały dzisiaj, że podjęto odpowiednie działania: uszkodzone tablice pamiątkowe zostaną wkrótce zastąpione nowymi (zostały już zamówione i są w produkcji). Pierwsza pamiątkowa tablica w miejscu starego cmentarza pochodzi z 2011 roku, kiedy zniesiono bezpłatny parking i zastąpiono go zieloną strefą.

EFHR zachęca wszystkich mieszkańców Wilna do korzystania z platformy tvarkaumiesta.lt, aby zgłosić różne niedogodności napotkane w mieście i przyczynić się do zarządzania i dobrobytu stolicy. Platforma działa również w Olicie, Poniewieżu i Szawlach. Aktywny udział społeczeństwa w zarządzaniu miastem i zgłaszaniu potencjalnych naruszeń promuje społeczeństwo obywatelskie.

PODCASTY I GALERIE