Zaledwie czwarta część uczniów przeszła badanie lekarskie przed rozpoczęciem nauki

Stołeczny samorząd nawołuje, by rodzice nie czekali jesieni i już teraz zadbali o profilaktyczne badania zdrowia dzieci. Do placówek kształcących w Wilnie uczęszcza ok. 100 tys. dzieci i wszystkie muszą mieć wykonane badania lekarskie przed rozpoczęciem roku szkolnego.

zw.lt
Zaledwie czwarta część uczniów przeszła badanie lekarskie przed rozpoczęciem nauki

Fot. Joanna Bożerodska

Zarówno uczęszczające do szkoły, jak i do przedszkola dzieci obowiązuje wizyta u lekarza rodzinnego oraz stomatologa.

W ciągu dwóch miesięcy letnich palcówki medyczne wystawiły blisko 24 tysiące eletronicznych zaświadczeń – to ok. jedna czwarta wszystkich dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Zaświadczenia są ważne przez rok od daty wypełnienia. Wilno jako pierwsze wprowadziło elektroniczne zaświadczenia – oznacza to, że szkoły i przedszkola juz nie będą wymagać tradycyjnych, papierowych.

Placówki medyczne przypominają, że do lekarzy należy się zarejestrować zawczasu, a badania profilaktyczne są nieodpłatne. Są pokrywane z funduszu obowiązkowego ubezpieczenia zdrowia.

Od września nie pozostanie również zaswiadczeń lekarskich, którymi się usprawiedliwiało nieobecność ucznia w szkole. Tryb usprawiedliwienia nieobecności ma określić szkoła, po konsultacji z rodzicami.

Placówki kształcące same będą musiały zatwierdzić tryb obliczania obecności na lekcjach i wprowadzić dokumenty usprawiedliwiające nieobecność, a takze okreslić przyczyny, które mogą podać rodzice w usprawiedliwieniu. W dokumencie można będzie również określić maksymalną liczbę opuszczonych lekcji, które można usprawiedliwić. Ile dni będą mogli usprawiedliwć rodzice, określą same szkoły. Zobowiązania i konsekwencje niewywiązania się z nich mają zostać również wpisane do umów.

PODCASTY I GALERIE