Zakończyły się staże parlamentarne w Sejmie RP

W sejmie RP zakończyła się dzisiaj kolejna edycja Międzynarodowego Programu Staży Parlamentarnych. W tym roku w programie uczestniczyły trzy osoby z Litwy.

Małgorzata Aleksandrowicz
Zakończyły się staże parlamentarne w Sejmie RP

Fot. FB/Tadeusz Aziewicz

„Zakończyła się tegoroczna edycja Międzynarodowego Programu Staży Parlamentarnych. Stosowne dyplomy otrzymali również stażyści z Litwy” – napisał na swym profilu na Facebooku poseł Tadeusz Aziewicz, przewodniczący Polsko-Litewskiej Grupy Parlamentarnej.

W tym roku na staż zakwalifikowali się: Małgorzata Aleksandrowicz, Rima Janušauskaitė oraz Mindaugas Norkevičius.

Staż trwa 3 miesiące i bierze w nim udział po maksymalnie 3 obywateli z każdego z państw. Co roku odbywają się dwie trzymiesięczne edycje, w których udział biorą obywatele z różnych państw. Uczestnicy pod patronatem posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz opieką pracownika Kancelarii Sejmu biorą udział w pracach komisji sejmowych i grup bilateralnych. W ramach ustalonego wymiaru czasu pracy zapoznają się z różnorodnymi zadaniami, aktywnie współuczestniczą w opracowywaniu opinii, formułowaniu przemówień, artykułów, listów i innych wypowiedzi, przygotowywaniu posiedzeń i spotkań. Przewidziana jest także wizyta w okręgu wyborczym posła-patrona.

PODCASTY I GALERIE