Zakończyła VII Pielgrzymka śladami Księdza Prałata Józefa Obremskiego

Uroczystą mszą świętą w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mejszagole zakończyła się VII Piesza Pielgrzymka śladami Księdza Prałata Józefa Obremskiego. Tegorocznym hasłem pielgrzymki były słowa „Wyznawajmy wiarę!“. Pątnicy wyruszyli z Turgiel w piątek z rana. W ciągu trzech dni odwiedzili m.in. Kalwarię Wileńską oraz Suderwę. Ks. Józef Obrembski urodził się w ziemi łomżyńskiej. Do Wilna przybył na studia przed II wojną światową. 12 czerwca 1932 przyjął święcenia kapłańskie. Pracę duszpasterską rozpoczął od wikariatu w Turgielach. Od 1950 pełnił obowiązki proboszcza w Mejszagole. W 2008 otrzymał z rąk ambasadora Janusza Skolimowskiego pierwszą na Litwie Kartę Polaka. 19 marca 2007 Szkole Średniej w Mejszagole uroczyście nadano imię ks. Józefa Obrembskiego.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej