Zakończyła się II Piesza Pielgrzymka

Uroczystą mszą św. w kościele pw. Wniebowstąpienia NMP w Mejszagole zakończyła się dzisiaj II Piesza Pielgrzymka pod hasłem „Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie!”, zorganizowana z okazji 5. rocznicy ogłoszenia przez Radę Samorządu Rejonu Wileńskiego Aktu Intronizacji Chrystusa Króla w rejonie wileńskim oraz 3. rocznicy śmierci ks. Prałata Józefa Obrembskiego.

Ewelina Mokrzecka

Na granicy Mejszagoły pielgrzymów powitali parafianie z ks. proboszczem Józefem Aszkiełowiczem oraz starostą miasteczka Stefanem Orszewskim na czele. ,,Kochamy was, podziwiamy, dziękujemy wam. Niech wam Bóg błogosławi za każdy wasz krok’’ – mówił ks. Aszkiełowicz. Następnie ks. Mariusz Marszałek wyświęcił krzyż, który został ufundowany przez rodzinę Mierżyńskich. ,,Ten krzyż będzie witał wszystkich wjeżdżających do Mejszagoły’’ – zaznaczył ks. proboszcz, po czym pielgrzymi udali się do kościoła.

,,Mimo wszelkich trudności wrażenia z pielgrzymki są niesamowite. Przede wszystkim musimy spoglądać na ten prawdziwy aspekt pielgrzymki, czyli peregrynację obrazu ‘’Jezu, Ufam Tobie’’. Podczas pielgrzymki Bóg dodawał nam siły i otuchy, energii dodawali również współpielgrzymi oraz ci, którzy nas witali’’ – nie krył wzruszenia katecheta z Wesołówki Andrzej Aszkiełowicz.

Przy kościele pw. Wniebowstąpienia NMP pielgrzymów oraz gości witał lider AWPL Waldemar Tomaszewski. ,,Chciałbym powitać wszystkich pielgrzymów, którzy szli szlakiem ks. Obrembskiego – z Turgiel do Mejszagoła, a także ks. Mariusza, naszych honorowych gości: europosła Waldemara Tomaszewskiego, który również był uczestnikiem pielgrzymki, wspierał moralnie, materialnie i duchowo, dawał nam dobry przykład. Bardzo dziękuję, można powiedzieć, naszej mamie rejonu wileńskiego – mer Marii Rekść, która szła od początku do końca. Była organizatorką pielgrzymki, ale także inicjatorką Intronizacji Chrystusa Króla w rejonie wileńskim’’ – przed rozpoczęciem mszy witał zebranych ks. Aszkiełowicz. Na mszy byli obecni m.in. posłanka Rita Tamašunienė, dyrektor administracji samorządu rejonu wileńskiego Lucyna Kotłowska, wiceminister oświaty i nauki Edita Tamošiūnaitė, starosta Mejszagoły Stefan Orszewski, dyrektor Szkoły Średniej im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole Alfreda Jankowska oraz goście z Wysokiego Mazowieckiego.

Po uroczystej mszy św. odbyła się Adoracja Najświętszego Sakramentu, mer rejonu M. Rekść odczytała wiernym Akt Intronizacji Chrystusa Króla w rejonie wileńskim, następnie złożono kwiaty przy grobie św. p. ks. Józefa Obrembskiego.

Starosta miasteczka zaprosił zebranych na święto Mejszagoły, które odbędzie się o godz. 14 przy dworku Houwaltów.

Mejszagoła nie będąc dużym miasteczkiem na stałe zapisała się w historii Litwy. Po raz pierwszy wspomniano o Mejszagole w roku 1254 w kronikach pruskich. W czasach pogańskich był tu podobno drewniany zamek i dwór wiejski wielkich książąt litewskich. Zdaniem kronikarza Jana Długosza po ustąpieniu tronu Władysławowi Jagielle miał tutaj mieszkać aż do śmierci i zostać pochowany Olgierd. W 1792 r. miasteczku nadano prawa magdeburskie i przyznano herb – wizerunek św. Antoniego z Dzieciątkiem na ręku, ale wkrótce carska Rosja te prawo zlikwidowała.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej