Wilno i Wileńszczyzna
zw.lt

Zakończył się XXVII Konkurs Recytatorski Kresy 2018

W auli Domu Kultury Polskiej w Wilnie zakończyły się eliminacje centralne XXVII Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza Kresy 2018. Organizatorem corocznego konkursu jest Macierz Szkolna. Zwycięzcami konkursu są: Julia Celestyna Turowska (kategoria I, Gimnazjum w Ejszyszkach), Hubert Niewierowicz (kategoria II, Progimnazjum im.Jana Pawła II w Wilnie), Łukasz Palkowski (kategoria III, Gimnazjum im. J.I.Kraszewskiego w Wilnie). Na Białostockich Spotkaniach „KRESY 2018” w Białymstoku w dn. 10-15 XII 2018 r. Litwę reprezentować będą Łukasz Palkowski i Tomasz Matujza. We wszystkich szczeblach Konkursu Recytatorskiego „KRESY 2018” odbywających się na Litwie udział wzięło 970 recytatorów. Pełna lista zwycięzców znajduje się poniżej.

Zakończył się XXVII Konkurs Recytatorski Kresy 2018
Fot. Roman Niedźwiecki

KATEGORIA I

I Julia Celestyna Turowska (Gimnazjum w Ejszyszkach)
II Mateusz Korzeniewski (Gimnazjum w Mickunach)
III Elze Maria Danele (Gimnazjum im.J.Śniadeckiego w Solecznikach)
Wyróżnienie Bogusław Bojarowicz (Szkoła-Przedszkole „Wilia” w Wilnie)
Magdalena Ustianowska (Progimnazjum im.Jana Pawła II w Wilnie)
Estela Tamulenaite (Gimnazjum im.F.Ruszczyca w Rudominie)

KATEGORIA II

I Hubert Niewierowicz (Progimnazjum im.Jana Pawła II w Wilnie)
II Erwin Naruniec (Gimnazjum w Mickunach)
III Dominika Narkiewicz (Gimnazjum im.L.Narbutta w Koleśnikach)
Wyróżnienie Arnold Wojcinowicz (Gimnazjum im.J.I.Kraszewskiego w Wilnie)
Milena Zarankaite (Gimnazjum im.Wł.Syrokomli w Wilnie)
Jakub Bill (Gimnazjum im.św.R.Kalinowskiego w Niemieżu)

KATEGORIA III

I Łukasz Palkowski (Gimnazjum im.J.I.Kraszewskiego w Wilnie)
II Tomasz Matujza (Liceum im.A.Mickiewicza w Wilnie)
III Tomasz Pieszko (Gimnazjum im.M.Balińskiego w Jaszunach)
Wyróżnienie Artur Dowgiało  (Gimnazjum im.J.I.Kraszewskiego w Wilnie)
Magdalena Jarosławska (Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie)
Anna Makutonowicz (Gimnazjum im.L.Komołowskiego w Połukniu)
Daniel Kumidor (Gimnazjum im.J.Śniadeckiego w Solecznikach)