Zakończył się tydzień ku czci siostry Wandy Boniszewskiej

Pielgrzymka Bujwidze-Pryciuny, która się odbyła w niedzielę, zakończyła w parafii bujwidzkiej tydzień ku czci siostry Wandy Boniszewskiej.

zw.lt

Siostra Wanda Biszewska – stygmatyczka, mistyczka, należała do Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, przed wojną mieszkała w Pryciunach.

W tym roku siostry zgromadzenie sióstr od aniołów oficjalnie rozpoczęły starania o uznanie siostry Wandy Boniszewskiej błogosławioną.

W pierwszą pielgrzymkę do Pryciun przed sześciu laty udała się Maria Chmielewska wraz ze swą córeczką we własnej intencji, po roku to była już pielgrzymka Bujwidze-Pryciuny, a od dwóch lat w parafii bujwidzkiej pielgrzymce towarzyszy tydzień ku czci Wandy Boniszewskiej.

Siostra Rita ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów:

Siostra Rita

Od pięciu lat pielgrzymce Bujwidze – Pryciuny tawarzyszą siostry od aniołów:

Siostra Rita

Niedzielną pielgrzymkę poprzedził tydzień ku czci Wandy Boniszewskiej. Każdego dnia po mszy świętej odbywały się konferencje, spotkania, zabawy dla dzieci i młodzieży.

W ocenie Anny Maculewicz, takie spotkania są bardzo potrzebne:

Anna Maculewicz

Od kilku lat w pielgrzymce uczestniczy Czesław Naniewicz z rodziną:

Czesław Naniewicz

Trasa pielgrzymki Bujwidze-Pryciuny nie jest długa, wynosi około 10 km i pokonuje się ją w niecałe trzy godziny. Jest ona dostępna dla każdego:

Wacław Mikulewicz

Ksiądz proboszcz parafii bujwidzkiej Ryszard Pieciun dziękuje wszystkim za pomoc w organizowaniu tygodnia ku czci siostry Wandy Boniszewskiej i wszystkim, którzy wzięli w nim udział.

ks. Ryszard Pieciun

Kolejny Tydzień ku czci siostry Wandy Boniszewskiej już za rok.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej