Zakończył się remont ulicy Geležinio vilko

Dobiegł końca remont jednej z najbardziej ruchliwych stołecznych ulic - Geležinio vilko na odcinku od ulicy Noragiškių do Didlaukio. W ramach prac położono 2,105 km nowej nawierzchni, zmieniono krawężniki oraz odnowiono oznakowanie. Na remont Samorząd Miasta Wilna przeznaczył 423 tys. euro.

zw.lt
Zakończył się remont ulicy Geležinio vilko

Włodarze miasta zapowiadają, że korzyść z remontu odczują 52 tysiące wilnian, którzy codziennie dojeżdżają do centrum z dzielnic Visoriai, Santaryszki i Bołtupie.

Rekonstrukcja ulicy Geležinio Vilko na różnych odcinkach ropoczęła się w ubiegłym roku. Do następnego roku samorząd zamierza odnowić dwie trzecie ulicy prowadzącej przez Szeszkinie, Werki, Zwierzyniec, Wilczą Łapę, Nowe Miasto i Śnipiszki – ogółem 7 kilometrów.

Samorząd informuje, że w tym roku we wszystkich starostwach miasta zostanie wyremontowanych łącznie 80 kilometrów dróg, w tym 10 kilometrów żwirówek, będzie uporządkowanych 350 wjazdów do podwórek, pojawi się 20 kilometrów nowych chodników. Przeznaczone na te cele środki sięgają 27 mln euro.

PODCASTY I GALERIE