Zakończono prace konserwatorskie w Powiewiórce

Komisja konserwatorska 31 lipca br. odebrała prace konserwatorskie schodów przed wejściem głównym do kościoła w Powiewiórce. Projekt został sfinansowany ze środków Instytutu POLONIKA.

polonika.pl
Zakończono prace konserwatorskie w Powiewiórce

Fot. Instytut POLONIKA

Znajdujący się w Powiewiórce (dawniej należącej do majątku Sorokpol) na Litwie drewniany kościół pw. św. Kazimierza wraz z dzwonnicą jest wpisany na litewską listę dziedzictwa kulturowego. Powstał on prawie 300 lat temu. Jego budowę ufundował w 1750 r. ówczesny właściciel dóbr Michał Soroka. Natomiast w grudniu 1867 r. w kościele tym został ochrzczony Józef Piłsudski w chrzcielnicy, która przetrwała do dziś, podobnie jak księga parafialna z wpisem tego wydarzenia sporządzonym w języku rosyjskim.

Kamienno-ceglane schody znajdują się przed centralnie umieszczonym wejściem w północnej elewacji świątyni, które jest osłonięte dwuspadowym daszkiem wspartym na czterech okrągłych kolumnach. Schody były praktycznie w stanie całkowitej dezintegracji spoin łączących wszystkie części składowe. Konieczne było zatem przeprowadzenie daleko posuniętych prac ratunkowych, które obejmowały konserwację i niewielką wymianę zabytkowej substancji.

Prace konserwatorskie zostały sfinansowane ze środków Instytutu POLOINKA na łączną kwotę 128 tys. zł (niemal 29 tys. euro). Przeprowadzano je na podstawie projektu przygotowanego przez Fundację Ochrony Wspólnego Dziedzictwa Kulturowego „Terpa” i zatwierdzonego przez Departament Dziedzictwa Kultury przy Ministerstwie Kultury Litwy. Realizację prowadziła Fundacja Ochrony Wspólnego Dziedzictwa Kulturowego „Terpa” przy wsparciu parafii pw. św. Kazimierza w Powiewiórce. Cały projekt realizowany był w porozumieniu z biskupem Gintarasem Grušasem.

PODCASTY I GALERIE