Zakończono prace konserwatorskie w Kościele Franciszkanów pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wilnie

Zakończono planowane na rok 2020 prace konserwatorskie zachowanych fragmentów osiemnastowiecznych malowideł figuralnych i rokaili znajdujących się na sklepieniu nawy głównej Kościoła Franciszkanów pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wilnie.

zw.lt
Zakończono prace konserwatorskie w Kościele Franciszkanów pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wilnie

Fot. Facebook/VšĮ Vilniaus kultūros ir dvasingumo centras / Centrum kultury i duchowości

Autorem polichromii w kościele jest o. Franciszek Niemirowski z zakonu marianów.

Celem prac było odnowienie części zniszczonych malowideł na sklepieniu kościoła.

Całość malowideł na sklepieniu przedstawia sceny z życia św. Antoniego z Padwy. Jest to największy cykl fresków świętego na Litwie.

Planowane jest przywrócenie wnętrzu kościoła jego dawny barokowy charakter.

Prace nad renowacją malowideł jest finansowane przez Narodowy Instyut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika.

PODCASTY I GALERIE