Zakończenie budowy korytarza transportowego IXB w Wilnie 1 lipca?

Stołeczny samorząd na roboty budowlane na korytarzu transportowym IXB (ul. Žirnių w Wilnie) oraz budowę łącza międzynarodowego portu lotniczego Wilna domaga się ponad 43 mln litów z tytułu wsparcia unijnego.

Zakończenie budowy korytarza transportowego IXB w Wilnie 1 lipca?

Potrzebę finansowania samorząd uzasadnia zwiększającym się rok do roku potokiem pasażerów lotniska oraz otwarciem centrum handlowego Ikea.

25 marca tego roku samorząd stołeczny zawarł umowę z podmiotem zależnym od Spółki Trakcja S.A – AB Kauno tiltai (spółka akcyjna) z Kowna – na roboty budowlane na korytarzu transportowym IXB.

Łączna wartość umowy brutto to 53 mln litów. Trakcja poinformowała poprzez Warszawką Giełdę papierów Wartościowych, że prace zostaną zakończone do 1 lipca.

PODCASTY I GALERIE