Za trzy śmierci z powodu legionelli – 300 euro kary administracyjnej

Samorząd Miasta Wilna ma zamiar nałożyć maksymalne kary na trzech administratorów domów wielomieszkaniowych, w których zostały wykryte bakterie legionelli. Według obowiązujących aktów prawnych maksymalna wysokość kary to 300 euro. Samorząd przekonuje, że ubiega się o zaostrzenie przepisów.

zw.lt
Za trzy śmierci z powodu legionelli – 300 euro kary administracyjnej

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Samorząd przeprowadził badanie działalności zarządców domów przy ulicy Tuskulėnų 5, Ladygos 3 i Architektų 79, sprawdzając, jak wykonują oni powierzone funkcje, w jaki sposób zapewniają odpowiednią temperaturę wody. Badanie wykazało,że administratorzy nieodpowiednio wykonywali swoje obowiązki, co ściąga na nich grzywnę w wysokości od 100 do 300 euro.

„Administratorzy budynków mieszkalnych nie przestrzegali norm higieny i ich niedbałość doprowadziła do dużego nieszczęścia. Samorząd zastosuje najsurowsze możliwe sankcje – maksymalną karę w wysokości 300 euro. Przewidziane w aktach prawnych sankcje naprawdę nie są wystarczające i bardziej symboliczne. Naszym celem jest, aby za takie wykroczenia samorząd mógł wykreślić administratora z listy i aby nie mógł on kontynuować swojej działalności” – mówi wicemer Wilna Valdas Benkunskas.

Mer zapewnia, że od 2015 roku samorząd nie raz zwracał się do Ministerstwa Środowiska z wnioskiem o korekcję aktów prawnych i poustawowych, tak aby samorządy miały realne narzędzia przeprowadzania audytu i nakładania kar. Ministerstwo nie udzieliło odpowiedzi. Obecnie samorząd nie może skreślić administratora z listy, jeżeli ma on w swojej pieczy przynajmniej jeden budynek.

PODCASTY I GALERIE