Z Powrotem w Przyszłość. Uczniowie JPII stworzyli prognozę rozwoju Polski na 100 lat

Uczniowie klasy 3 Gimnazjum Jana Pawła II, w ramach projektu „Z powrotem w przyszłość”, mieli niecodzienną lekcję historii, która odbyła się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

zw.lt
Z Powrotem w Przyszłość. Uczniowie JPII stworzyli prognozę rozwoju Polski na 100 lat

Przy pomocy metod historii alternatywnej uczniowie musieli ocenić wydarzenia z przeszłości i przyszłości Polski.

„Rozpoczęliśmy naszą lekcję od przeglądu wydarzeń historycznych od Mieszka I do Andrzeja Dudy. Później zatrzymaliśmy się na jednym okresie i przenieśliśmy się do roku 1920. Debatowaliśmy nad alternatywną historią, co by było, gdyby Polska przegrała Bitwę Warszawską. Jakie byłyby konsekwencje dla Polski, Litwy i reszty świata” – opowiedział pomysłodawca projektu Wiktor Łozowski, nauczyciel historii w Gimnazjum Jana Pawła II.

„Następnie przeszliśmy do układania horoskopu geopolitycznego, czyli jak będzie układała się historia Polski przez najbliższe 100 lat. Przedstawiliśmy czarną wizję, czyli negatywne perspektywy państwa polskiego oraz białą wizję, czyli taką utopijną i idealną historię Polski. Uczniowie przedstawili to z wykorzystaniem multimediów. Później odbyło się głosowanie i zwyciężyła idealna historia Polski” – poinformował nauczyciel historii.

Idealna historia Polski, według gimnazjalistów JPII, polegał m.in. na tym, że w 2118 r. Polska stanie się swoistym centrum Europy i jej rola w świecie bardzo się wzmocni.

Wiktor Łozowski był zaskoczony erudycją i poważnym podejściem do projektu swoich podopiecznych. „Podczas naszych spotkań próbowaliśmy wykreować przyszłość opierając się na rzeczywistości oraz przypadkach historycznych. Zaskoczyło mnie oryginalne rozumowanie uczniów oraz ich umiejętność operowania determinizmem historycznym, czyli powiązanie w czasie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości” – podkreślił historyk.

Na zakończenie imprezy odbył się quiz historyczny.

Organizatorem projektu był Dom Kultury Polskiej w Wilnie. Projekt jest współfinansowany przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki SenatuRzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

PODCASTY I GALERIE