Z Kartą Polaka nadal można wjechać do Polski. „To wyraz solidarności z Polakami na całym świecie”

Karta Polaka często traktowana jest na Litwie jako dokument o znaczeniu przede wszystkim symbolicznym. W czasie pandemii koronawirusa okazało się jednak, że może być bardzo ważna. Jej posiadacze znaleźli się wśród osób, które mają nadal prawo do wjazdu na teren RP.

Ilona Lewandowska
Z Kartą Polaka nadal można wjechać do Polski. „To wyraz solidarności z Polakami na całym świecie”

Fot. Roman Niedźwiecki

Od niedzieli 15 marca zamknięto na 10 dni granice RP dla cudzoziemców. Wszyscy polscy obywatele znajdujący się teraz poza granicami mogą jednak wracać do Polski. Będą także poddani obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie domowej. Z kwarantanny zwolnione są jedynie osoby z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim oraz kierowcy transportu kołowego – np. autobusów i busów.

Zamknięcie polskich granic boleśnie odczuli mieszkańcy Litwy czy też innych krajów, którzy chcieli w ostatnim czasie wrócić do swoich domów z Zachodu przez Polskę. Okazało się to niemożliwe, gdyż na terytorium RP wpuszczani się tylko obywatele polscy, ich małżonkowie i dzieci, osoby, które mają w Polsce pozwolenie na stały pobyt. Władze RP w tak napiętej sytuacji zrobiły wyjątek również dla  posiadaczy Karty Polaka, którzy oczywiście rónież muszą się liczyć z koniecznością kwarantanny.

„Karta Polaka jest wyrazem solidarności Polaków w Polsce, polskich władz, z rodakami poza granicami kraju. Ta solidarność przejawia się również w chwilach trudnych, które mamy teraz, czyli pandemii koronawirusa. Władze RP podjęły więc decyzję, że pomimo, iż ruch obywateli innych państw został wstrzymany, posiadacze Karty Polaka mogą do Polski wjeżdżać. To bardzo konkretny, namacalny znak znaczenia tego dokumentu. Tego rodzaju rozwiązania wynikają z samej idei Karty Polaka, czyli solidarności i łączności z Polakami na całym świecie” – powiedział zw.lt kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP na Litwie, konsul Marcin Zieniewicz.

Przypominamy, że Karta Polaka, o którą można ubiegać się od kwietnia 2008 r., umożliwia również m.in. refundację wizy, dostęp do polskich szkół i uczelni oraz ułatwienia w uzyskiwaniu stypendiów, a także podejmowanie pracy i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

Karta Polaka jest wydawana przez konsula, ważna jest przez 10 lat od momentu przyznania i może być przedłużana na wniosek zainteresowanego.

Osoby ubiegające się o Kartę Polaka muszą wykazać swój związek z polskością – w tym przynajmniej bierną znajomość języka polskiego, wykazać, że jedno z rodziców lub dziadków bądź dwoje pradziadków było narodowości polskiej; bądź przedstawić zaświadczenie organizacji polonijnej o działalności na rzecz kultury i języka polskiego.

Od poniedziałku 16 marca obowiązuje kwarantanna na Litwie. Oznacza to, że obywatele Litwy nie mogą wyjeżdżać z kraju, ale przebywający za granicą mają możliwość powrotu. Po powrocie będzie ich obowiązywała jednak 14-dniowa kwarantanna. Część przejść granicznych została zamkniętych, na przykład do Polski i z Polski można wjechać wyłącznie przez Budzisko-Kalwarię.

PODCASTY I GALERIE