XXXI Piesza Pielgrzymka Miłosierdzia Ejszyszki – Ostra Brama

XXXI Piesza Pielgrzymka Miłosierdzia Ejszyszki – Ostra Brama wyrusza już jutro (12lipca).