XXX Międzynarodowy Festiwal Poezji „Maj nad Wilią”

Dziś, 29 maja, odbył się drugi dzień Międzynarodowego Festiwalu Poezji „Maj nad Wilią”. W tym roku przypada jubileusz, otóż festiwal odbywa się już po raz 30.

zw.lt
XXX Międzynarodowy Festiwal Poezji „Maj nad Wilią”

fot. ZW/ Bartosz Frątczak

W związku z festiwalem do Wilna przybyli goście z wielu krajów: Polski, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Białorusi.

Zanim nastąpiła inauguracja festiwalu w Muzeum Adama Mickiewicza z udziałem przedstawicieli Ambasady RP w Wilnie, organizacji polskich oraz społeczności wileńskiej, uczestnicy Festiwalu Poezji „Maj nad Wilią” tradycyjnie „przywitali się z Adamem”, czyli odbyło się spotkanie przy pomniku Adama Mickiewicza przy Kościele św. Anny.

Następnym punktem w programie była prezentacja dwujęzycznego tomu „Adomo Mickevičiaus Poezija – Poezyje Adama Mickiewicza”. Dzieło zaprezentowała kustosz Muzeum Adama Mickiewicza, współautorka tomu, Alicja Dzisewicz.

Program na kolejne dni:

Wtorek, 30 maja

godz. 9:00 Wcześniejsze stolice Litwy. Wyjazd całodniowy do Kiernowa i Trok. Po drodze zwiedzanie kościoła św. Piotra i Pawła, domu s. Faustyny na Antokolu. Obiad w skansenie na Wilią.

godz. 19:00 Spotkanie Poetów i ich Przyjaciół / Przegląd filmów poetyckich uczestników festiwalu (Dom Kultury Polskiej).

Środa 31 maja

godz. 9:30 W gościnie u literatów litewskich. Informacja o działalności Związku Pisarzy Litwy prezeski organizacji Birutė Jonuškaitė. Prezentacja litewskiego tomiku Tomasza Snarskiego Žiemos visada bus baltos / Zimy zawsze będą białe z udziałem tłumaczki. Związek Pisarzy Litwy (Lietuvos rašytojų sąjunga, Sirvydo g.6).

godz. 13:30 Miłosierdzie i poezja w Wilnie. Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki. Słowo z okazji 150. rocznicy Eugeniusza Kazimirowskiego, twórcy obrazu Jezu, ufam Tobie.

godz. 16:30 Pamiętamy o Celi Konrada – Środa Literacka przy Klasztorze Bazylianów: Inwokacja w naszej pamięci.

Czwartek 1 czerwca

Literackimi szlakami Wilna. Zwiedzanie miasta. Spotkania w polskich i litewskich placówkach kulturalnych, rozmowy z przedstawicielami mediów. Podsumowująca konferencja prasowa.

Wyjazd gości zagranicznych.

Organizator:

Redakcja kwartalnika „Znad Wilii” / Viešioji įstaiga Znad Wilii” kultūros plėtros draugija / Stowarzyszenie Użyteczności Publicznej na rzecz Rozwoju Kultury „Znad Wilii”

Dyrektor, koordynator festiwalu i prowadzący – Romuald Mieczkowski

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

PODCASTY I GALERIE