XXV Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie

Dzisiaj, 13 maja, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbył się XXV Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie. Najważniejszym zadaniem Zjazdu było wybranie nowej władzy Związku między Zjazdami czyli Zarządu, a także Komisji Rewizyjnej, jak też Sądu Harcerskiego.

zw.lt
XXV Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie

Fot. zw.lt/ Bartosz Frątczak

Podczas zjazdu została wybrana nowa władza Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie.

„Niezwykle ważne stawiać sobie wymagania nawet wtedy, kiedy nikt inny od ciebie nie wymaga. Harcerstwo jest drogą, na której oczywiście jest fajnie, przyjemnie, ale to również jest droga, na której nieustannie stawiacie sobie wymagania i budujecie swoje życie na prawidłowych wartościach, wartościach chrześcijańskich” – podkreślił obecny na wydarzeniu ambasador RP na Litwie Konstanty Radziwiłł.

„Wasz Związek Harcerski tutaj, na Litwie, ma dodatkowe zadanie budowania i rozwijania polskości. Macie być dobrymi obywatelami Litwy, ale pamiętajcie, że jesteście również Polakami – to jest niezwykłe, wielkie zadanie. Zachęcam, żeby traktować to jako coś bardzo ważnego. Dziękuję za wszystko, co robicie” – podsumował ambasador.

Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie jest jedną z największych i najprężniej działających organizacji młodzieżowych polskich na Litwie. Organizacja ta pielęgnuje ideę harcerską, tradycje polskie, wychowuje młodzież w duchu miłości do bliźniego i Ojczyzny, w chęci niesienia służby innym, jak też dba o osobisty rozwój harcerki i harcerza.

PODCASTY I GALERIE