XXV Olimpiadę Języka Polskiego na Litwie wygrała Barbara Mikulewicz

Zwyciężczynią XXV Olimpiady Języka Polskiego na Litwie została Barbara Mikulewicz z klasy 3G Gimnazjum im. Jana Pawła II. Wraz z dziewięcioma innymi laureatami już wkrótce podejmie ona rywalizację z rówieśnikami z innych krajów na ogólnopolskich eliminacjach w Warszawie.

Małgorzata Kozicz

„Nie spodziewałam się wygranej. Myślałam, że są lepsi ode mnie, a stało się tak, że to ja dzisiaj jestem pierwsza i bardzo, bardzo się z tego cieszę” – po uroczystości wręczenia nagród mówiła Basia Mikulewicz.

Jak przyznała, najtrudniejsza dla niej była część pisemna – zabrakło czasu, a z powodu pośpiechu nie udało się napisać rozprawki tak, jak tego chciała. W opanowaniu stresu pomogły między innymi wcześniejsze spotkania z laureatami poprzednich olimpiad.

„Dowiedziałam się, jak wszystko będzie wyglądało, jak trzeba się zachowywać, jak odpowiadać na pytania komisji, jak opanować stres” – opowiadała Basia.

Na eliminacje w Warszawie dziewczyna wybiera się z myślą o zwycięstwie. Po maturze chciałaby studiować w Polsce, wciąż jednak zastanawia się nad wyborem kierunku.

Ze zwycięstwa uczennicy ogromnie cieszyła się nauczycielka Barbary, Elżbieta Zacharewicz.

„Podczas przygotowań zawsze było słowo „my” – wiemy, czytamy. Płakałyśmy razem, że pewnie nie przejdziemy do kolejnego etapu eliminacji, a tu nagle taka euforia. Cieszymy się razem, bo to jest ogromny trud. Ale potrzeba też odrobiny szczęścia” – receptą na sukces dzieliła się polonistka.

„Wiem z doświadczenia, jeżeli uczeń nie okazuje entuzjazmu wobec udziału w olimpiadzie, lepiej nie zaczynać. Nic na siłę. Są jednak uczniowie, którzy sami zapalają się do tego pomysłu. Takich uczniów widać w klasie. Inaczej się wysławiają, inaczej spoglądają na świat i nauczyciel nie jest w stanie nie zauważyć takiego ucznia” – dodała Elżbieta Zacharewicz.

Święto mowy ojczystej

Tegoroczne eliminacje pisemne i ustne odbywały się na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym, natomiast uroczysta gala podsumowania wyników i nagradzania zwycięzców – w Szkole Średniej im. Szymona Konarskiego w Wilnie. Przed 25 laty inicjatorką organizowania olimpiad z języka polskiego na Litwie była obecna dyrektor szkoły Konarskiego Teresa Michajłowicz.

Uroczystość wręczenia nagród stała się okazją do wspomnień i podsumowań minionych 25 lat.

„Moja wdzięczność jest ogromna, ponieważ zdaję sobie sprawę z minionych 25 lat, w czasie których olimpiada rozwijała się, miała coraz większe osiągnięcia i uczestniczyła zarówno w życiu publicznym polskiej społeczności na Litwie, jak i jej laureaci uczestniczyli w życiu publicznym w Polsce. Serdecznie gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do wielkich osiągnięć, jakie ma środowisko szkolne na Litwie” – mówiła Honorowa Przewodnicząca Komitetu Głównego OLIJP prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa, gość specjalny olimpiady.

„Olimpiady były zawsze świętem mowy ojczystej, jednym z największych świąt w szkołach polskich na Litwie, w które zaangażowani byli wszyscy – od nauczycieli polonistów do pracowników działów oświaty w samorządach. Dla mnie osobiście każda olimpiada była oczkiem w głowie. Cieszę się, że do tej pory nie maleje liczba uczestników olimpiad” – mówiła Alicja Barbara Kosinskienė, wieloletnia organizatorka olimpiad języka polskiego.

Prace pisemne słabsze od odpowiedzi ustnych

Tegoroczna olimpiada była poświęcona 150 rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego i 90 rocznicy urodzin Zbigniewa Herberta, toteż tematy wypracowań i wypowiedzi ustnych zostały zdominowane przez twórczość tych dwóch autorów. Najpopularniejszy temat pracy pisemnej, który wybrało 21 uczestników z 29, brzmiał „Życie nasze całe składa się z pasma poświęceń (S. Żeromski). Między „urodą życia” a troską o dobro innych. Porównaj postawy poszczególnych bohaterów literackich wobec konieczności wyboru”.

Wśród tematów ustnych popularne były te poświęcone Adamowi Mickiewiczowi.

Przewodnicząca jury, dr Barbara Dwilewicz z Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego podkreśliła, że poziom prac pisemnych nie był niestety szczególnie wysoki. Podstawowym mankamentem wielu prac była zbyt mała objętość, niewystarczające zgłębienie tematu, a nawet niepoprawna polszczyzna.

„Nasi olimpijczycy mają kłopoty z poprawnością językową. Nieraz dojrzałe myśli, spostrzeżenia zostały zniekształcone, dlatego, że olimpijczyk użył nieodpowiedniego wyrazu czy niewłaściwie zbudował konstrukcję zdania” – zauważyła przewodnicząca komisji oceniającej.

Odpowiedzi ustne – według jurorów – były natomiast o wiele lepsze, ciekawsze, prowokujące do dyskusji.

Laureaci olimpiady na Litwie wezmą udział w XLIV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, która w dniach od 10 do 12 kwietnia 2014 r. odbędzie się w Polsce.

Lista laureatów XXV Olimpiady Języka Polskiego na Litwie:

Pierwsze miejsce

Barbara Mikulewicz, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, klasa 3G, nauczycielka Elżbieta Zacharewicz

Drugie miejsce

Apolinary Klonowski, Szkoła Średnia im. Szymona Konarskiego w Wilnie, kl. 11, nauczycielka Lucyna Jaglińska

Krzysztof Szejbak, Szkoła Średnia im. Szymona Konarskiego w Wilnie, kl. 11, nauczycielka Lucyna Jaglińska

Trzecie miejsce

Agata Gabriela Gornatkiewicz, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, kl. 4G, nauczycielka Anna Jasińska

Łukasz Mikielewicz, Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie, kl. 4G, nauczycielka Aldona Sudenis

Dominika Mieczkowska, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, kl. 3G, nauczycielka Teresa Król

Wyróżnienia
Agnieszka Balinskytė, Szkoła Średnia im. J. Lelewela w Wilnie, kl. 11, nauczyciel Oswald Kuźmicki

Eryk Tatol, Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie, kl. 12, nauczycielka Irena Matoszko

Łukasz Zagubowicz, Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie, kl. 3G, nauczycielka Stanisława Wielisiejczyk.

Agata Sadowska, Szkoła Średnia im. S. Kostki w Podbrzeziu, kl. 12, nauczycielka Anna Bartoszko

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej