XXIX niedziela zwykła

Komentarz do Ewangelii wygłosi ks.Tadeusz Jasiński, proboszcz parafii Ducha św. w  Wilnie. W  programie przedstawimy szczegółowy program tegorocznych Opiek w Ostrej Bramie, a z ks. Alessandro Barellim porozmawiamy o dziełach misyjnych. Zapraszamy!

Krystyna Juckiewicz
XXIX niedziela zwykła

Fot. Joanna Bożerodska

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej