XXIII Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie

W minioną niedzielę (13 czerwca) w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbył się XXIII Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie. Najważniejszym zadaniem Zjazdu było wybranie nowej władzy Związku między Zjazdami czyli Zarządu, a także Komisji Rewizyjnej, jak też Sądu Harcerskiego.

zw.lt
XXIII Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie

Fot. ZHP na Litwie

Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie jest jedną z największych i najprężniej działających organizacji młodzieżowych polskich na Litwie. Organizacja ta pielęgnuje ideę harcerską, tradycje polskie, wychowuje młodzież w duchu miłości do bliźniego i Ojczyzny, w chęci niesienia służby innym, jak też dba o osobisty rozwój harcerki i harcerza.

Podczas zjazdu została wybrana nowa władza Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie.

W skład nowego Zarządu wchodzą:

 • Przewodnicząca phm. Alina Ewelina Kieżun
 • Wiceprzewodniczący oraz komisarz ds. zagranicznych phm. Paweł Giliauskas
 • Naczelniczka pwd. Karina Grzybowska
 • Naczelnik phm. Artur Kołoszewski
 • Referent Zuchowy pwd. Diana Iwaszko
 • Kwatermistrz hm. Joanna Tumasz
 • Kapelan ks. Wiktor Kudriaszow

Na członków Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

 • hm. Adam Błaszkiewicz
 • pwd. Władysław Łuczyński
 • pwd. Romuald Dadelo

Na członków Sądu Harcerskiego zostali wybrani:

 • phm. Ewelina Mikołejko
 • pwd. Dorota Gurska
 • pwd. Darek Kieżun
 • pwd. Ernest Matuliukštis
 • pwd. Zbigniew Podworski

Nowo wybranym członkom życzymy pomyślności i niekończącej się motywacji!

Na podst. ZHP na Litwie

PODCASTY I GALERIE