XXII Międzynarodowa Konferencja „Nauka a jakość życia”

Dziś (28 czerwca) rozpoczyna się w Wilnie interdyscyplinarna XXII Międzynarodowa Konferencja „Nauka a jakość życia” wraz z Sympozjum „Wileńszczyzna wczoraj, dziś, jutro”.

zw.lt
XXII Międzynarodowa Konferencja „Nauka a jakość życia”

Joanna Bożerodska

W nawiązaniu do 100-lecia odrodzenia Niepodległości Polski i Litwy, sesje naukowe mają w polu widzenia pytanie, jaka jest rola nauki, uczonych i nauczycieli w odzyskaniu i zachowaniu suwerenności narodu.

Inauguracyjna Msza św. w Kaplicy Ostrobramskiej o 15.00. Następnie w Auli hotelu Domus Maria przy ul. Ostrobramskiej (Aušros vartų g. 12) odbędą się wykłady i dyskusje naukowe od 16.00 do 19.00.

W inauguracyjnym referacie „Aura niepodległości: utrata, wskrzeszenie, przyszłość” profesor Romuald Brazis (Wilno) ukaże związek między tak na pierwszy rzut oka dalekimi wydarzeniami jak odkrycie fal radiowych i Niepodległość Polski.

Profesor Zbigniew Oziewicz (Meksyk) podejmuje matematyczno-filozoficzny temat „Wszechświat potrzebuje geometrii nie-Euklidesowej”.
Profesor w zakresie inżynierii systemów informatycznych Tomasz Kaźmierski – rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie prezentuje historię i stan tej niezwykłej uczelni u progu jej 80-lecia.

Profesor Ryszard Andruszkiewicz (Gdańsk) – odkrywca leku przeciwpadaczkowego „Lyrica” – podaje wielce pouczającą historię trudności, jakie badacz musi pokonać torując drogę do światowego uznania nowego leku.

Obrady drugiego dnia, w piątek 29 czerwca, potrwają w Auli hotelu Domus Maria od 9.00 do 17.00.

Pierwsza sesja (od 9 do 10.30) skupia się wokół historii politycznej i jej powiązaniu z problemami etyki. Przewodniczy i referat wygłosi Ks. dr hab. Marek Żmudziński, profesor, dziekan wydziału teologicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Druga sesja (od 11 do 12.30) akcentuje zagadnienia teologii i religii oraz materializację transcendentnych idei w architekturze świątyń katolickich.

Wyznacznikiem trzeciej sesji (od 14 do 15.15) jest ochrona praw dziecka o filozofia prawa.
W czwartej sesji (15.30-17) wyróżnia się tematyka relacji między nauką a kulturą, ochrony dziedzictwa kulturowego.

Podział na sesje tematyczne nie jest rygorystyczny, bowiem ideą Konferencji jest nie dzielić, lecz łączyć świat humanistów ze światem matematyków, przyrodników, lekarzy i wynalazców.

Program całościowy jest dostępny na stronie www.snpl.lt

Wstęp na obrady wolny. Zapraszamy serdecznie.

Universitas Studiorum Polona Vilnensis i Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy

PODCASTY I GALERIE