XXII Festyn Kultury Polskiej w Niemenczynie: „Kwiaty Polskie”

W ostatnią niedzielę wiosny, 29 maja, po raz XXII w Niemenczynie odbył się słynny Festyn Kultury Polskiej „Kwiaty Polskie”.

zw.lt
XXII Festyn Kultury Polskiej w Niemenczynie: „Kwiaty Polskie”

Fot. ZW/ Bartosz Frątczak

Festyn „Kwiaty Polskie” to największe przedsięwzięcie kulturalne Polaków na Litwie, organizowane przez Związek Polaków na Litwie i Samorząd Rejonu Wileńskiego. W widowiskowym i niezwykle barwnym wydarzeniu udział wzięło blisko 80 zespołów z Litwy i spoza jej granic, w sumie ponad 1600 zespolaków. Z kolei z występów ogromną radość miało kilka tysięcy widzów.

Gospodarzami festiwalu był Waldemar Tomaszewski – prezes Związku Polaków na Litwie, poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Maria Rekść – mer samorządu rejonu wileńskiego.

Wśród gości „Kwiatów Polskich” znalazł się Czesław Olszewski – poseł na Sejm RL z ramienia AWPL-ZChR, posłowie na Sejm RP Anna Maria Siarkowska, Waldemar Andzel, Jarosław Krajewski, Michał Jach, Monika Falej, Ewa Kołodziej, Marcin Kulasek, konsul RP w Wilnie Irmina Szmalec, a także Karolina Głowacka – wicedyrektor Biura Spraw Międzynarodowych kancelarii Sejmu RP oraz Artur Zaniewski z Biura Spraw Międzynarodowych kancelarii Sejmu RP.

W imieniu delegacji posłów do polskiego parlamentu głos zabrała konsul RP w Wilnie Irmina Szmalec, która na frestynie gości już po raz trzeci: „Serce rośnie jak się patrzy na ten entuzjazm, na ten patriotyzm, który jest w waszych sercach i który też w naszych sercach zapalacie. Myślę, że każdy kto tu przyjedzie pierwszy raz, po prostu się w Wileńszczyźnie zakocha”. I dodała: „Jesteśmy zaszczyceni, że możemy tu z państwem być”

„Jesteśmy dumni, że możemy tutaj z wami dzisiaj być na festiwalu kultury polskiej w Niemenczynie. Tutaj jest krzewiona kultura polska, język polski, z czego możemy być wszyscy dumni” – mówił podczas festynu poseł na Sejm RP Waldemar Andzel.

Festyny kultury polskiej zostały zainicjowane przez Związek Polaków na Litwie na przełomie lat 80.-90. ubiegłego stulecia na fali odrodzenia narodowego na Litwie. Pierwszy festyn – „Kwiaty Polskie” – odbył się w Niemenczynie 13 maja 1989 roku. Jego inicjatorem i organizatorem był ówczesny prezes ZPL, kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna” – śp. Gabriel Jan Mincewicz, który następnie przez wiele lat był niestrudzonym organizatorem i reżyserem tego festiwalu.

Po odejściu Gabriela Jana Mincewicza do Pana w 2016 roku, Samorząd Rejonu Wileńskiego i ZPL postanowiły dalej organizować „Kwiaty Polskie”. Organizatorzy festynu podkreślili, że potrzebę wznowienia festynu odczuwali zarówno mieszkańcy, jak też miejscowe polskie zespoły.

Festyn kultury polskiej „Kwiaty Polskie” w Niemenczynie ma bogatą tradycję. To widowisko z udziałem blisko 1000 zespolaków, a w tym roku znacznie więcej jest wspaniałą okazją do celebrowania piękna dziedzictwa polskiej kultury. Jest to również symboliczne miejsce walnego spotkania zespołów Wileńszczyzny i Kowieńszczyzny, jak też z zagranicy na scenie niemenczyńskiego amfiteatru.

Festiwal przyczynił się do tego, że powstało wiele zespołów szkolnych i amatorskich, które do dnia dzisiejszego zrzeszają Polaków na Wileńszczyźnie.

PODCASTY I GALERIE