XXII Festiwal Teatrów Szkolnych: Uczniowie Lelewela ze „Złotym dzwoneczkiem”

11 szkolnych zespołów teatralnych zaprezentowało swoje aktorskie umiejętności na scenie Domu Kultury Polskiej w Wilnie podczas XXII Festiwalu Teatrów Szkolnych, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” oraz Towarzystwo Miłośników Teatrów Szkolnych. Pierwsze miejsce, czyli ,,Złoty dzwoneczek” zdobyli uczniowie z Gimnazjum Inżynieryjnego im. J. Lelewela w Wilnie zrzeszeni w zespole „Kolorowe piegi”, reż. Jolanta Rinkuniene. Drugie miejsce - zespół Studio Teatralne, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie reż. Alina Masztaler ,,Miniatury z Zielonej gęsi”, trzecie miejsce - zespół „Twardy orzeszek” ze Szkoły Lazdynai w Wilnie reż. Diana Markiewicz. Ponadto nagrody reżyserskie przyznano Bożenie Bielieninik zespół „Wędrówka” Gimnazjum im. św.R.Kalinowskiego w Niemieżu i Irenie Litwinowicz zespół „Wesoła Gromada”. Gimnazjum im.A.Mickiewicza w Wilnie

zw.lt
Zobacz Więcej
Zobacz Więcej