XX. rocznica istnienia Stowarzyszenia Rodzina Ponarska Wileńszczyzna

W dniach 28-30 września na Wileńszczyźnie odbędą się obchody XX. rocznicy istnienia Stowarzyszenia Rodzina Ponarska Wileńszczyzna.

XX. rocznica istnienia Stowarzyszenia Rodzina Ponarska Wileńszczyzna

Fot. zw.lt

28 września, niedziela

Godz. 13.00 – Msza Święta w kościele św. Rafała w Wilnie w intencji Ofiar mordu w Ponarach w latach 1941-1944.

29 września, poniedziałek

Godz. 10.00 – 11.45 – Memoriał Ponarski przy Muzeum Holokaustu. Modlitwa międzywyznaniowa, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikami upamiętniającymi Ofiary zbrodni ponarskiej. Przemówienia.
Godz. 12.00 – 13.00 – Kwatera Polska – Apel Pamięci i Msza Święta.
Godz. 16.00 – 19.00 – Konferencja pt. „Zbrodnia ponarska”, Dom Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76).
Ponary. Ofiary i pamięć o zbrodni – wystąpienie dr Ewy Rogalewskiej, IPN Białystok; wystąpienia gości, Dwudziestolecie działalności Stowarzyszenia Rodzina Ponarska – wystąpienie prezes Marii Wieloch; dyskusja, recytacja wierszy przez harcerki i harcerzy ZHP na Litwie, koncert Natalii Sosnowskiej z akompaniamentem Algirdasa Biveinisa. Złożenie kwiatów pod Tablicą Ponarską.
Konferencji towarzyszy wystawa „Zbrodnia ponarska
1941-1944”.

30 września, wtorek

Godz. 11.00 – 12.00 – Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy steli i dębie ponarskim w Alei Pamięci Narodowej w Zułowie. Modlitwa w intencji Ofiar zbrodni ponarskiej.
Godz. 16.00 – 17.00 – Odsłonięcie i poświęcenie Tablicy upamiętniającej polskie duchowieństwo, zamordowane w czasie II wojny światowej na Wileńszczyźnie – Muzeum Księdza Prałata Józefa Obrembskiego w Mejszagole.
Godz. 17.15 – 18.00 – Msza Święta w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mejszagole w intencji Polaków zamordowanych na Kresach II RP.

Organizatorami uroczystości są Stowarzyszenie Rodzina Ponarska, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Związek Polaków na Litwie

Uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci żołnierze Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego i Nowogródzkiego

Komenda Główna Straży Granicznej oraz Stowarzyszenie Odra-Niemen serdecznie zapraszają na uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy, ufundowanej przez Straż Graniczną z okazji 70. rocznicy Operacji „Ostra Brama”.

28 września, niedziela

09.30 – 11.00 – Dom Kultury Polskiej w Wilnie
Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej, połączone z wystąpieniami kombatantów z Litwy i Białorusi, zaproszonych gości oraz koncertem zespołu Straży Granicznej. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele Straży Granicznej, goście z Litwy i Polski, m.in. swój udział potwierdziła Pani Olga Krzyżanowska, córka generała Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”.

12.00 – 13.00 – Kaplica Matki Boskiej Ostrobramskiej
Uroczysta Msza św. w Kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej w intencji pamięci generała Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”, w 63. rocznicę jego tragicznej śmierci, w intencji wszystkich żołnierzy generała poległych za Ojczyznę oraz za żyjących weteranów z Wileńszczyzny i Nowogródczyzny z prośbą do Matki Boskiej Ostrobramskiej o zdrowie i spokojne życie.

PODCASTY I GALERIE