XX Forum Polonijne – „Wspólnie odpowiedzialni za Polskę”

Jutro w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu rozpocznie się trzydniowe XX Forum Polonijne. Jubileuszowe spotkanie przedstawicieli środowisk polskich za granicą odbędzie się pod hasłem "Wspólnie odpowiedzialni za Polskę".

PAP
XX Forum Polonijne – „Wspólnie odpowiedzialni za Polskę”

Fot. Joanna Bożerodska

Delegaci forum omówią takie kwestie jak promocja edukacji polskiej i pielęgnowanie kultury polskie za granicą.

Zastanowią się nad potencjałem polskiej młodzieży na obczyźnie oraz współpracą polonii na polu ekonomii.

Patronat honorowy – wzorem ubiegłego roku – objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej Duda. Współorganizatorem Forum jest marszałek Senatu RP – Stanisław Karczewski.

PODCASTY I GALERIE