XVII Zjazd Nadzwyczajny Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie

Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie jest jedną z największych i najprężniej działających organizacji młodzieżowych polskich na Litwie. Organizacja ta pielęgnuje ideę harcerską, tradycje polskie, wychowuje młodzież w duchu miłości do bliźniego i Ojczyzny, w chęci niesienia służby innym, jak też dba o osobisty rozwój harcerki i harcerza.

hm. Julia Darjina
XVII Zjazd Nadzwyczajny Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie

W minioną sobotę 9 maja w Gimnazjum im. Jana Pawła II odbył się XVII Zjazd Nadzwyczajny Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie. Najważniejszym zadaniem Zjazdu, a mianowicie delegatów, było wybranie najwyższej władzy Związku między Zjazdami czyli Zarządu, a także Komisji Rewizyjnej, jak też Sądu Harcerskiego. Tradycyjnie tuż przed rozpoczęciem Zjazdu odbyły się apele Organizacji Harcerek i Harcerzy, a obrady Zjazdu otworzył Przewodniczący phm. Jan Łuczyński witając 60 przybyłych delegatów.

Komisja Mandatowa stwierdziła prawomocność Zjazdu, następnie delegaci prowadzenie Zjazdu powierzyli hm. Julii Darjinej. Składanie sprawozdań z działalności rozpoczęła Naczelniczka Organizacji Harcerek pwd. Joanna Mikulska, która podkreśliła mocne strony organizacji, takie jak zwiększająca się liczba instruktorek, organizacja kursów kształcących, udział w przeróżnych akcjach. Naczelnik pwd. Grzegorz Gąsiewski w swoim sprawozdaniu natomiast wyróżnił odradzanie się jednostek harcerskich w Solecznikach, aktywność druhów w przedsięwzięciach sportowych, jak też organizowanie biwaku harcerzy.

Następnie swoje sprawozdania złożyli komisarka ds. zagranicznych phm. Sabina Maksimowicz, kwatermistrzyni pwd. Beata Daszkiewicz, Kapelan ks. Marek Gładki, a całą pracę Zarządu i minioną kadencję podsumował Przewodniczący wskazując na mocne strony Związku, jak też problemy, nie obyło się też bez podziękowań dla poszczególnych osób, jak też za reprezentację i wizerunek ZHPnL na tegorocznym festiwalu Rodziny w Litexpo, za uczestnictwo w którym ZHPnL było wyróżnione przez arcybiskupa Archidiecezji wileńskiej abp. Gintarasa Linasa Grušasa. Po sprawozdaniach Komisji Rewizyjnej i Sądu Harcerskiego, nastąpił czas na wnioski i dyskusje, gdzie delegaci decydowali o ważnych sprawach Związku, takich jak składka członkowska po wprowadzeniu na Litwie waluty euro czy też zostaniem zaprzyjaźnionym partnerem Konfederacji Skautów Europejskich. Wybory władz rozpoczęły się od wybierania Naczelniczki i Naczelnika, jako że harcerki i harcerzy oddzielnie wybierają swojego przełożonego.

Naczelniczką na kolejną kadencję została pwd. Ewa Giliauskiene, bardziej znana dla harcerek jako „Radosna Tęcza”, a funkcję Naczelnika objął phm. Ryszard Gierasim, który wywodzi się z 26 Wileńskiego Szczepu im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich. Pozostałe osoby do Zarządu delegaci już wybierali wspólnie.

Referentką zuchów została zuchmistrzyni Śnieżana Katowicz, kwatermistrzem pwd. Romuald Dadeło, Kapelanem ks. Jarosław Spiridowicz, Wiceprzewodniczącą została phm. Wika Strenakowa i najmłodszą w dotychczasowej historii Związku Przewodniczącą została phm. Sabina
Maksimowicz. Po wyborach członków do Komisji Rewizyjnej, jak też Sądu Harcerskiego, członkowie Zarządu otrzymali swoje sznury funkcyjnych i nowo upieczona Przewodnicząca puściła iskierkę przyjaźni w bratnim kręgu dziękując delegatom za zaufanie i życząc wszystkim nieustającego zapału do służby, niesienia braterstwa krocząc wspólną drogą, jaką wyznaczają nam ideały harcerskie.

PODCASTY I GALERIE