XVII Międzynarodowa Konferencja i Sympozjum ,,Wileńszczyzna wczoraj, dziś, jutro” w Wilnie

W najbliższy weekend w Wilnie odbędzie XVII Międzynarodowa Konferencja ,,Nauka a jakość życia” oraz Sympozjum Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy „Wileńszczyzna wczoraj, dziś, jutro”.

zw.lt
XVII Międzynarodowa Konferencja i Sympozjum ,,Wileńszczyzna wczoraj, dziś, jutro” w Wilnie

W Konferencji i Sympozjum udział wezmą przedstawiciele świata nauki Litwy, Polski, Anglii i Meksyku.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, jej celem jest przede wszystkim wymiana twórczych idei między różnymi dziedzinami umiejętności. Sympozjum z kolei ma wyeksponować wartości wybranego regionu, w tegorocznym spotkaniu – Wileńszczyzny.

Naukowcy w czterech sekcjach – Wartości duchowe i wiara; Literatura,sztuki piękne i media; Psychologia i pedagogika; Ekonomia, polityka i prawo Matematyka i inne nauki ścisłe; Ochrona zdrowia i środowiska wygłoszą referaty o najnowszych badaniach z tych dziedzin.

Konferencja i Sympozjum odbędzie się w dniach 29 czerwca – 2 licpa w Wilnie w hotelu Domus Maria przy ul. Aušros Vartų 12.

PODCASTY I GALERIE