XV edycja konkursu „Mistrz ortografii”

W Wilnie odbyła się jubileuszowa XV edycja konkursu "Mistrz ortografii". Uczestnikami konkursu tradycyjnie organizowanego przez Polską Macierz Szkolną na Litwie, w 2018 roku byli uczniowie reprezentujący szkoły polskie w rejonach wileńskim, solecznickim, trockim oraz mieście Wilnie.

zw.lt
XV edycja konkursu „Mistrz ortografii”

Józef Kwiatkowski/Fot. Joanna Bożerodska

Komisja w składzie : doc. dr Barbara Dwilewicz – wykładowca Uniwersytetu Witolda Wielkiego, doc. dr Irena Masojć – wykładowca Uniwersytetu Witolda Wielkiego dokonała sprawdzenia 28 prac pisemnych – dyktanda pt. „Żywa historia”, poświęconego 100.leciu Niepodległości Litwy i Polski.

Komisja postanowiła przyznać:
Honorowy Tytuł: „Mistrza Ortografii” w Jubileuszowej XV edycji konkursu w 2018r.:
Katarzynie Stefanowicz z Gimnazjum im.Jana Pawła II w Wilnie-(polonista- Anna Jasińska)
Tytuły:
I wicemistrza Kamili Zujewicz z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (polonista – Anna Jasińska)
II wicemistrza Gabrieli Jackiewicz z Gimnazjum Inżynieryjnego im.J.Lelewela w Wilnie (polonista –Regina Sinkiewicz)

Dodatkowo Komisja postanowiła wyróżnić następujących uczestników:
Retę Samonczik – ze szkoły im.Sz.Konarskiego w Wilnie
(polonista- Jolanta Pacyno )
Paulinę Pieszko – z Gimnazjum im.M.Balińskiego w Jaszunach
(polonista –Krystyna Turtkot)
Dorotę Rud – z Gimnazjum im.Wł.Syrokomli w Wilnie
(polonista – Łucja Minowicz)
Magdalenę Wojnicz – z Liceum im.A.Mickiewicza w Wilnie
(polonista – Elwira Bielawska)
Katarzynę Żuromską – z Gimnazjum im.J.I.Kraszewskiego w Wilnie
(polonista – Joanna Szczygłowska )

Komisja gratuluje nagrodzonym uczestnikom, dziękuje za udział wszystkim uczniom, którzy przystąpili do dyktanda oraz składa podziękowania na ręce nauczycieli polonistów, którzy przygotowali uczestników konkursu.

Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” wszystkim uczestnikom wręczyło dyplomy za udział oraz zaprosiło na wycieczkę krajoznawczą.

Laureatom I-III miejsca przyznano dyplomy, statuetki i nagrody rzeczowe, zaś osobom wyróżnionym – dyplomy, statuetki oraz słowniki.

Wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na spotkanie integracyjne przy kawie.

Działanie zostało dofinansowane przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

PODCASTY I GALERIE