Wytypowano kandydatów do tytułu „Polak Roku 2015”

We wtorek, 3 listopada, w redakcji „Kuriera Wileńskiego” obradowała Kapituła Plebiscytu „Polak Roku”. Wytypowała kandydatów do zaszczytnego tytułu „Polak Roku 2015”.

Honorata Adamowicz
Wytypowano kandydatów do tytułu „Polak Roku 2015”

Fot. zw.lt

Jest to już 18. edycja tego popularnego Plebiscytu Czytelników organizowanego przez polski dziennik na Litwie „Kurier Wileński”. Ma on na celu uhonorowanie najbardziej zasłużonych osób dla spraw polskich w naszym kraju.
W tym roku do plebiscytu czytelnicy zgłosili 20 kandydatów.

Po podliczeniu głosów została wybrana tegoroczna dziesiątka finalistów, w której znaleźli się przedstawiciele oświaty, osoby duchowne i działacze społeczni.
Są to ks. Józef Aszkiełowicz, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mejszagole, Bożena Bieleninik, nauczycielka języka polskiego w Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, reżyser teatru szkolnego „Wędrówka”, Renata Brasel, kierownik artystyczny Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „Wilia”, ks. Tadeusz Jasiński, proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Wilnie, Lilia Kiejzik, reżyser, kierownik Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie, Alicja Klimaszewska, prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, Jarosław Niewierowicz, prezes zarządu Polsko-Litewskiej Izby Handlowej, Czesław Okińczyc, sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy, Apolonia Skakowska, prezes-dyrektor Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki, Mirosław Szejbak, prezes Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie.

Kapituła tradycyjnie składała się z dotychczasowych zwycięzców Plebiscytów Czytelników z poprzednich lat.
W tym roku w obradach wzięli udział: Anna Adamowicz, Barbara Kosinskienė, Zofia Matarewicz, Antoni Jankowski, Edward Trusewicz, Leonard Talmont, Zdzisław Palewicz, Jadwiga Sinkiewicz, siostra Michaela Rak.
Redakcję „Kuriera Wileńskiego” reprezentowali redaktor naczelny Robert Mickiewicz i dyrektor komercyjny Andrzej Podworski.
Członkowie Kapituły uwzględniali przede wszystkim wkład w mijającym roku każdego kandydata w dziedzinę rozwoju polskiej kultury, szkolnictwa oraz w zachowanie i propagowanie polskości na Litwie, promowanie dobrego imienia Polaka w społeczeństwie naszego kraju.

W tym roku redakcja „Kuriera” zaproponowała wprowadzić zmiany przy wyborze kandydatów do tytułu „Polak Roku 2015”.
Kapituła zmiany zaakceptowała większością głosów.

Zmiany polegają przede wszystkim na sposobie obliczania wyniku plebiscytu podczas tegorocznej edycji. Obecnie 50 procent wyniku będzie zależało od Czytelników i 50 procent od Kapituły.
Po podliczeniu nadesłanych kuponów przez Czytelników każdy z kandydatów otrzyma stosowne miejsce w „dziesiątce” w zależności od liczby zdobytych głosów. 1. miejsce będzie premiowane 10 punktami, 2. — 9 punktami itd.

Z kolei każdy z członków Kapituły będzie wybierał swoją „dziesiątkę”. Później wszystkie wyniki Kapituły zostaną zsumowane i powstanie ostateczna lista kandydatów, z których każdy (stosownie od zajętego miejsca) również otrzyma punkty: 1. miejsce — 10 pkt, 2. — 9 pkt itd.

Punkty kandydatów zdobyte od Czytelników i punkty od Kapituły zostaną zsumowane i będzie ustalona ostateczna kolejność w „dziesiątce” laureatów.
W przypadku jednakowej liczby punktów zebranych przez kilku kandydatów pierwszeństwo na liście będzie miał kandydat z listy Czytelników.
Zdobywca największej liczby punktów otrzyma tytuł „Polak Roku 2015”.

Jeżeli tegoroczne zmiany zostaną zaakceptowane, będą one stosowane i w następnych edycjach plebiscytu.
Na kandydatów, których listę podajemy, można głosować do 31 grudnia br.
W tym celu należy na adres redakcji przysyłać wypełnione kupony. Przypominamy, że kupony można przysyłać w nieograniczonej ilości, ale powinny być niekserowane.
Dodatkowo kupony można też wrzucać do specjalnej skrzynki, która zostanie umieszczona w recepcji wileńskiego Domu Kultury Polskiej.

PODCASTY I GALERIE