Wyświęcenie krzyża na cmentarzu w Burkile

W ostatnią niedzielę czerwca br. na cmentarzu w parafii podberzeskiej w Burkile ks. proboszcz Marek Gładki wyświęcił krzyż upamiętniający dawny cmentarz w tej miejscowości.

zw.lt

,,Historia cmentarza w Burkile sięga okresu Powstania Styczniowego, kiedy władza carska  bez wiedzy i zgody parafian, przyjęła uchwałę o przejściu podbrzeskiej parafii na prawosławie. Dotyczyło to również pochówku. Ludność od początku stawiała bierny opór w walce o wiarę swych ojców. W związku z tym na wiejskich cmentarzach zmarłych wciąż chowano w obrządku katolickim. Nieraz bez kapłana, ponieważ policja srogo karała nieposłusznych. Czasem tajny udział w pochówku brali księża sąsiednich parafii: giedrojskiej, dubinskiej, mejszagolskiej, korwienskiej” – przybliżyła historię tego miejsca Halina Pawłowicz.

Na cmentarzu w Burkile zgromadziło się wiele osób – potomkowie zmarłych z okolicznych wsi i Wilna oraz mieszkańcy.

,,W późniejszym okresie, kiedy do Podbrzezia powrócił katolicyzm, cmentarz w Burkile zdecydowanie podupadł na znaczeniu. Zaprzestano w tym miejscu pochówków. Starsi mieszkańcy Burkiły wspominają dzisiaj, że stały tam trzy krzyże” – tłumaczyła H. Pawłowicz.

Mieszkańcy nie zapomnieli cmentarza w Burkile. Odprawiane są tutaj uroczystości majowe, czerwcowe oraz modlitwy krzyżowe.

Przy nowo ustawionym krzyżu z inicjatywy samych mieszkańców i starosty podbrzeskiego Henryka Gierulskiego odprawiono nabożeństwo czerwcowe w intencji tych, którzy mieszkają lub pochodzą z Burkiły. W intencji zmarłych odmówiono Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Po poświęceniu krzyża i modlitwie ks. Marek Gładki rozdzielił wiernym obrazki.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej