Wystawa ,,Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia” w Solecznikach

Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego zaprasza na wystawę ,,Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia'', którą będzie można oglądać od 15 maja do 31 lipca 2020 roku przy Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach.

Wystawa ,,Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia” w Solecznikach

Wystawa została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z okazji przypadającego w październiku 2018 roku 70. jubileuszu objęcia przez Stefana Wyszyńskiego tronu prymasowskiego i 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Wystawę skomponowano ze zdjęć archiwalnych i cytatów, których zestawienie daje oglądającemu przestrzeń do refleksji. Kluczem do jej zrozumienia jest katalog podstawowych wartości, porządkujących życie. Hasła wybrane przez autorki wystawy – Annę Brojer i Aleksandrę Kaiper-Miszułowicz z Biura Edukacji Narodowej IPN – tworzą otwarty katalog pojęć będących filarami życia każdego z nas. Przywołane wartości pojawiają się w myślach wszystkich, którzy świadomie chcą przeżywać swoje istnienie. To filary, na których opiera się ludzka „gramatyka życia”, podstawa funkcjonowania nie tylko jednostek, ale i społeczności ludzkich – rodzin, wspólnot, narodów.


Autorki zagłębiły się w teksty pozostawione przez Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, żeby wyłuskać z nich esencję. Starały się wydobyć z nich cytaty, które jak w soczewce pokazują podejście naszych dwóch mistrzów do podstawowych dla nas wszystkich pojęć. Szukały nie tylko definicji, ale i gradacji ich wagi, kontekstów filozoficznych, moralnych, historycznych, a także wskazówek i przestróg, jakie Kardynał Wyszyński i Jan Paweł II pozostawili Polakom na czas wytyczania naszej dalszej historii już bez ich bezpośredniej pomocy.

Autorzy wystawy: (IPN) Anna Brojer, Aleksandra Kaiper- Miszułowicz

Współpraca: zespół Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Projekt plastyczny: (IPN) Aleksandra Kaiper- Miszułowicz

Druk: Andrus- Druk na wszystkim

Organizator wystawy Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego

PODCASTY I GALERIE