Wystawa „Vivat Konstytucja!”

Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego zaprasza do obejrzenia wystawy „Vivat Konstytucja!” z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów.

zw.lt
Wystawa „Vivat Konstytucja!”

Wystawę przygotowaną w polskiej i angielskiej wersji językowej można zwiedzać do 31 maja 2021 r. przy Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach.

Na przykładzie ponad 120 obiektów — map i grafik, fotografii i pism urzędowych, tytułów prasowych oraz druków okolicznościowych, a także relacji i wspomnień — wystawa przedstawia historię uchwalenia oraz tradycję obchodów Konstytucji 3 maja. Przypomina także Warszawę czasu Sejmu Czteroletniego, sylwetki autorów Konstytucji, jej treść i znaczenie. Prezentuje także sposoby kultywowania pamięci o Konstytucji jako wartości narodowej na przestrzeni ponad 200 lat.

Materiały prezentowane na wystawie pochodzą z zasobów Archiwum Głównego Akt Dawnych oraz Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, współorganizatorów ekspozycji, a także ze zbiorów: Biblioteki Narodowej w Warszawie, Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, Muzeum Narodowego w Warszawie, Zamku Królewskiego w Warszawie, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Państwowego w Częstochowie, Archiwum Państwowego w Gdańsku, Archiwum Państwowego w Krakowie, Archiwum Państwowego w Łodzi, Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, Archiwum Państwowego w Radomiu, Archiwum Państwowego w Siedlcach, Archiwum Państwowego w Suwałkach, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Instytutu Pamięci Narodowej, Polskiej Agencji Fotografów Sp. z o.o. FORUM oraz pana Leszka Biernackiego.

Fot. Organizatorzy
PODCASTY I GALERIE