Wystawa „Przestrzenie grafiki. Grafika w przestrzeni”

8 grudnia 2022 r. o godz. 18.00 w galerii Wileńskiego Centrum Grafiki „Kairė-dešinė“ (ul. Latako 3) zostanie otwarta wystawa „Przestrzenie grafiki. Grafika w przestrzeni”, przygotowana przez Miejską Galerię Sztuki w Łodzi. Wystawa czynna będzie do 21 stycznia 2023 r. Partnerem projektu jest Instytut Polski w Wilnie.

zw.lt
Wystawa „Przestrzenie grafiki. Grafika w przestrzeni”

Wystawa jest wynikiem wieloletniej, zapoczątkowanej jeszcze w 2014 r., współpracy pomiędzy Wileńskim Centrum Grafiki a instytucjami kultury i artystami miasta Łodzi. W 2021 r. do tego partnerstwa artystycznego dołączyła Miejska Galeria Sztuki w Łodzi oraz Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego. W tych instytucjach m. in. były pokazywane dwie wystawy litewskiej grafiki.

Ideą wystawy jest pokazanie rozmaitych relacji, w jakie wchodzi grafika współczesna z przestrzenią. Temat dotyczy zarówno sposobów kreowania przestrzeni w dwuwymiarowym obrazie, jak i funkcjonowania tej formy wypowiedzi w przestrzeni. W wielu przypadkach grafika stanowi
samodzielny komunikat, ale często staje się także częścią rozbudowanych wypowiedzi, instalacji, w których funkcjonuje obok malarstwa czy rzeźby. W ten sposób przechodzi z dwóch wymiarów w trójwymiar. Nawet tradycyjnie traktowane medium graficzne, przeniesione do innych obszarów artystycznych, nadaje rozmaitym interdyscyplinarnym działaniom spektakularny, oryginalny charakter. Wchodząc w relacje z drukiem cyfrowym, tradycyjne techniki graficzne biorą udział w tworzeniu przestrzeni wirtualnej. Jest to zjawisko na tyle rozległe, że charakteryzuje się stałą i nieskończoną różnorodnością. Dlatego efekty pracy grafików nieustannie zaskakują. Wystawa będzie także głosem w rozważaniach nad miejscem matrycy graficznej, która dziś jest nie tylko pośrednikiem między intencją artystyczną a dziełem, ale także samodzielnym bytem artystycznym. Przestrzeń w pracach wybranych artystów łódzkich to także obszar dyskusji na różne tematy: filozoficzne, społeczne, polityczne czy kulturowe.

Kuratorzy: Małgorzata Dzięgielewska, Dariusz Leśnikowski
Uczestnicy: Teodor Durski, Oskar Gorzkiewicz, Alicja Habisiak-Matczak, Dariusz Kaca, Marzena Łukaszuk, Tamara Sass, Katarzyna Zimna
Organizatorzy: Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, Wileńskie Centrum Grafiki
Partnerzy: Instytut Polski w Wilnie, Związek Artystów Plastyków Litwy, Łódź kreuje, amcor

PODCASTY I GALERIE