Wystawa plenerowa poświęcona kijowskiej nekropolii, cmentarzowi Bajkowa

Podczas Dni Kultury Ukraińskiej „Vilniushyvanka” w Wilnie Instytut Polonika, we współpracy z Ambasadą RP w Wilnie, zaprezentuje wystawę plenerową poświęconą niezwykłej kijowskiej nekropolii, cmentarzowi Bajkowa założonemu w 1834 r.

zw.lt
Wystawa plenerowa poświęcona kijowskiej nekropolii, cmentarzowi Bajkowa

Podobnie jak wileńska Rossa, lwowski cmentarz Łyczakowski, warszawskie Powązki czy krakowski cmentarz Rakowicki, cmentarz Bajkowa jest miejscem, dzięki któremu można bliżej poznać skomplikowane dziedzictwo dawnej Rzeczpospolitej i jej mieszkańców, których losy związane były również z terenami pozostającymi w rękach Imperium Rosyjskiego i pozostałych państw zaborczych.

„W tych dniach, kiedy nasze serca i nasze myśli – Polaków i Litwinow – są z walczącą Ukrainą, prezentujemy w Wilnie wystawę, która ukazuje nam głęboką duchową wspólnotę trzech naszych narodów” – podkreśla Urszula Doroszewska, ambasador RP na Litwie.

Data: 13 maj 2022 | piątek 

Miejsce: Wilno | plac Łukiski | Ścieżka wzdłuż ul. J. Tumo-Vaižganto

Wystawa ogólnodostępna

Wystawa „Nekropolia na Bajkowej Górze. Polskie ślady na cmentarzu Bajkowa w Kijowie” stanie w miejscu symbolicznym – na placu Łukiskim w Wilnie, gdzie podczas powstania styczniowego Rosjanie wykonali dwadzieścia jeden wyroków śmierci. Zginęli tu wówczas m.in. Zygmunt Sierakowski i Konstanty Kalinowski, których odnalezione niedawno prochy spoczywają obecnie w kaplicy na Starej Rossie – mówi Dorota Janiszewska-Jakubiak, dyrektor Instytutu POLONIKA. – Cmentarz Bajkowa w Kijowie kryje szczątki wielu zasłużonych obywateli miasta i okolicznych ziem a także żołnierzy polskich poległych w walce z bolszewikami. Do dziś zachowało się tu wiele kaplic autorstwa znanych architektów kijowskich, m.in. Władysława Horodeckiego, twórcy słynnego kijowskiego „Domu pod chimerami” i kościoła św. Mikołaja. Na „Bajkowej Górze” spoczywają  m.in. pisarka Olena Pcziłka i jej córka, poetka Lesia Ukrainka, polityk Mychajło Hruszewski i wielu innych. 

Prezentowana wystawa skrywa również wątek wileński. Na cmentarzu Bajkowa pochowany został Józef Zawadzki – księgarz, wydawca, prezydent miasta Kijowa, twórca giełdy kijowskiej. Wilnianin, syn Józefa Zawadzkiego seniora, słynnego wileńskiego wydawcy, któremu zawdzięczamy m.in. opublikowanie w 1822 r. „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Mam nadzieję, że przypomnienie tej postaci sprawi, że prezentowana w Wilnie wystawa polskich śladów na cmentarzu Bajkowa będzie dla Państwa kolejną okazją by lepiej poznać wielowątkową, wspólną historię Polski, Ukrainy i Litwy – dodaje dyrektor.

Ekspozycja „Nekropolia na Bajkowej Górze. Polskie ślady na cmentarzu w Kijowie” to 10 plansz zestawionych względem siebie, w powtarzających się dystansach, które nawiązują do układu pomników i alejek cmentarza. Tablice swoim kształtem przypominają pomniki wieńczące mogiły. Ich prostota stanowi tło dla eksponowanych treści merytorycznych: historii i wielokulturowości miejsca. 

Na planszach znajdują się zdjęcia przedstawiające nekropolię Bajkowa autorstwa Norberta Piwowarczyka, które uzupełniają ilustracje archiwalne oraz zdjęcia dokumentacyjne opatrzone komentarzem merytorycznym dr Bartłomieja Gutowskiego – historyka sztuki i inwentaryzatora. Wystawa jest pokłosiem inwentaryzacji pomników nagrobnych na cmentarzu Bajkowa, która została wykonana w roku 2021 na zlecenie Instytutu Polonika.

Wystawa przygotowana przez Instytut POLONIKA po raz pierwszy prezentowana była w Warszawie w grudniu 2021. Niestety rosyjska agresja na Ukrainę wstrzymała plany prezentacji tej ekspozycji w Kijowie. Dzięki współpracy z Ambasadą RP w Wilnie wystawę będą mogli zobaczyć  teraz mieszkańcy Litwy.

Ekspozycja została przygotowana w czterech językach: litewskim, ukraińskim, angielskim oraz polskim. 

Wystawa będzie prezentowana w dniach 13–29 maja na placu Łukiskim w Wilnie.

Specjalna wersja online wystawy „Nekropolia na Bajkowej Górze” znajduje się na platformie Google Arts& Culture: tutaj

Organizatorami wystawy plenerowej „Nekropolia na Bajkowej Górze. Polskie ślady na cmentarzu Bajkowa w Kijowie” są:

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Narodowego za Granicą POLONIKA 

Ambasada RP w Wilnie

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA jest wyspecjalizowaną państwową instytucją kultury powołaną w 2017 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego. Instytut prowadzi projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim. Dzięki nim zachowywane są materialne świadectwa naszych dziejów i przywracana jest pamięć o ważnych dla współczesnych Polaków osobach oraz istotnych faktach historycznych.

Źródło: Ambasada RP w Wilnie

PODCASTY I GALERIE