Wystawa „Moja promocja na zdjęciu“ w Niemenczynie

5 października – Międzynarodowy Dzień Nauczyciela. W tym dniu w korytarzu historycznego gmachu nr 2 gimnazjum odbyło się otwarcie wystawy „Moja promocja na zdjęciu”. Organizatorem jest muzeum gimnazjalne.

zw.lt
Wystawa „Moja promocja na zdjęciu“ w Niemenczynie

Fot. parcevskio.lt

Wystawa stanowi integralną część obchodów 150-lecia szkoły w Niemenczynie. Na otwarcie wystawy przybyli goście. Byli to nauczyciele emeryci, którzy w znacznej mierze przyczynili się do zebrania ekspozycji. Po krótkim wstępie artystycznym i przywitaniu gości głos zabrał dyrektor gimnazjum Tadeusz Grygorowicz, który przybliżył wagę zbliżającego się jubileuszu oraz życzył miłych wrażeń z wystawy. Następnie głosu udzielono opiekunce szkolnego muzeum i nowo powstałej galerii Irenie Karpawiczenie. W swym wystąpieniu zwierzyła się, że inspiracją do powstania wystawy były zdjęcia, które zachowały się w kronice szkolnej od ponad dziewięćdziesięciu lat. O tych ludziach prawie nic nie jest wiadome, jednak zostały ich twarze. Jedno pewne, że przed laty tu pracowali bądź uczyli się. W taki sposób zostali w naszej szkole na zawsze. Mało jest powiedzieć, że szkołę ukończyło ponad dwa tysiące absolwentów, ważne tę ilość zobaczyć. Następnie gorąco podziękowała wszystkim, kto przyczynił się do powstania wystawy. Nie jest to praca jednego człowieka, to aktywna postawa i zaangażowanie całego grona pedagogicznego, sympatyków i przyjaciół gimnazjum. Szczególne podziękowania skierowała do nauczycielek Wandy Woroneckiej i Marii Matijewskiej, które opracowały wystawę plastycznie oraz do fotografa Ryszarda Sudenisa za wykonanie kopii dostarczonych zdjęć.

Galeria zdjęć jest podzielona na dwie części. W korpusie nr 2 znajdują się zdjęcia od pierwszej promocji (1954 rok) po pięćdziesiątą (2005 rok, 1955 roku promocji nie było), czyli zdjęcia okresu szkoły średniej. Nie mamy w tym dziale wszystkich zdjęć, więc nadal prosimy o udostępnienie prywatnych archiwów. W gmachu nr 1 są eksponowane zdjęcia od 2006 roku po 2015. Znajduje się tu 10 promocji gimnazjum. Właśnie ta ekspozycja będzie co roku popełniana.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zwiedzania wystawy. Niech wspomnienia sprzed lat zagrzeją serca i powrócą do błogich lat dzieciństwa i młodości.

Tekst pochodzi ze strony Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego www.parcevskio.lt

PODCASTY I GALERIE