Wystawa “Fundusze unijne – nowa przestrzeń dla kultury”

W dn. 18-31 sierpnia 2015 r. w budynku Samorządu Wileńskiego (al. Konstitucijos 3, foyer na I piętrze) będzie eksponowana wystawa fotografii “Fundusze unijne – nowa przestrzeń dla kultury”. Wstęp wolny.

zw.lt
Wystawa “Fundusze unijne – nowa przestrzeń dla kultury”

Fot. Organizatorzy

Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej polski sektor kultury uzyskał dostęp do środków finansowych, dzięki którym możliwe było przeprowadzenie szeregu inwestycji z zakresu dziedzictwa kulturowego, jak również budowy i rozbudowy nowej infrastruktury kultury, w tym także infrastruktury szkolnictwa artystycznego.

W ramach XI Priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2013 dofinansowano 79 projektów o łącznej wartości prawie 4 mld zł, przy czym dofinansowanie ze środków europejskich przekroczyło 2,2 mld zł. Wśród beneficjentów programu są m.in. instytucje kultury, publiczne szkoły i uczelnie artystyczne, czy jednostki samorządu terytorialnego.

Środki finansowe przekazane przez Unię Europejską pozwoliły na realizację ambitnych przedsięwzięć, które w znaczący sposób wpłynęły na rozwój polskiej kultury, a tym samym przyczyniły się do rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów i całego kraju.

Przygotowana wystawa prezentuje zdjęcia zakończonych dotychczas inwestycji dofinansowanych w ramach XI Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Kultura i dziedzictwo kulturowe. Mamy nadzieję, że zachęci ona Państwa do odwiedzenia zabytkowych obiektów oraz instytucji kultury, które dzięki zrealizowanym przedsięwzięciom stwarzają dostęp do nowej, wysokiej jakości oferty kulturalno-edukacyjnej.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Druk wystawy – Instytut Polski w Wilnie

PODCASTY I GALERIE