Wystawa „Chwała Rzeczypospolitej – Wojewódzki Mundur Szlachecki”

Wczoraj, 7 grudnia, w Ratuszu Wileńskim odbył się wernisaż wystawy „Chwała Rzeczypospolitej – Wojewódzki Mundur Szlachecki”. Wystawa ukaże piękno sztuki i rzemiosła artystycznego budujących splendor Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Narodowy strój szlachecki przynależny tak województwom koronnym, jak i litewskim wprowadzi widzów w oszałamiający bogactwem świat potężnego państwa, które stojąc na skrzyżowaniu jakże wielu kultur i cywilizacji, skupiało i twórczo przetwarzało w sobie ich wielką sztukę, dziedzictwo i tradycję.

zw.lt
Wystawa „Chwała Rzeczypospolitej – Wojewódzki Mundur Szlachecki”

fot. Liudas Masys

Wystawa połączy scenograficzną ekspozycję zbudowaną w formie korowodu Poloneza złożonego z replik par strojów szlacheckich, gdzie postacie męskie ubrane zostaną w repliki mundurów wojewódzkich, a postacie kobiece w piękne suknie. Poza replikami strojów szlacheckich pojawią się oryginalne i unikalne przedmioty historyczne pochodzące z kolekcji prywatnej.  Wystawę wzbogaci ekspozycja pasów kontuszowych i makat buczackich, koncert oraz prezentacja multimedialna. Ponadto bogaty katalog zaprosi odbiorcę w fascynujący świat Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Wystawa ta ma zaprezentować wyjątkowe w skali świata więzi pomiędzy Wielkim Księstwem Litewskim a Koroną Polską; więzi oparte o najgłębsze wspólne wartości, podobieństwa i różnice stanowiące o wyjątkowości i sile potężnego państwa jakim była Rzeczypospolita Obojga Narodów.

Wystawa będzie czynna od 7 grudnia 2022 r. do 28 stycznia 2023 r.

Partnerem Fundacji Ars Longa i Związku Szlachty Rzeczypospolitej jest Ambasada Republiki Litewskiej w Polsce, Instytut Polski w Wilnie i Ratusz Wileński.

Strategicznym partnerem Fundacji Ars Longa i Związku Szlachty Rzeczypospolitej na terytorium Litwy jest firma Orlen Lietuva.

Dofinansowanie wystawy realizowanej w Ratuszu Wileńskim: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja Kultury Polskiej za Granicą, Orlen Lietuva, Fundacja Zakłady Kórnickie.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

PODCASTY I GALERIE