Wystawa „1989. Koniec systemu”

W piątek (20 czerwca) w ramach „Nocy z Kulturą” na Placu im. K. Skirvydasa w Wilnie otwarta została wystawa planszowa zatytułowana „1989. Koniec systemu”.

Bartek Borys

Na kilkunastu planszach z fotografiami oraz informacjami w języku litewskim przybliżono historię upadku systemu komunistycznego na przykładzie kilku państw dawnego bloku komunistycznego: Polski, Czechosłowacji, Węgier oraz Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Szczególne miejsce przyznano polskiej „Solidarności”, której powstanie i działalność przyczyniła się w znacznym stopniu do pokojowej zmiany systemu politycznego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Wystawę zorganizowano z okazji 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej, 15-lecia w NATO oraz 25-lecia pierwszych demokratycznych wyborów do Sejmu RP. Organizatorami są: Instytut Polski w Wilnie oraz Ośrodek KARTA. Oglądać ją będzie można do 9 lipca na placu K. Skirvydasa w Wilnie, położonym między Ambasadą RP oraz Ambasadą Republiki Francuskiej.

Wystawa skierowana jest przede wszystkim dla litewskiego odbiorcy, warto więc również poinformować o niej swoich litewskojęzycznych znajomych zainteresowanych historią najnowszą. Bardzo dobre zdjęcia oraz zwięzłe informacje zawarte na poszczególnych planszach sprawiają, że w czasie popołudniowego spaceru warto zahaczyć o plac Skirvydasa.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej