Wysoki wynik Uniwersytetu Wileńskiego w międzynarodowym rankingu

W najnowszym rankingu uniwersytetów QS World University Uniwersytet Wileński (VU) wciąż się znajduje wśród 500 najlepszych uniwersytetów na świecie. W tym roku zostało ocenionych 36 kierunków z 51, wskaźniki utrzymywały się na stabilnym wysokim poziomie. Po raz pierwszy VU został oceniony pod względem jakości wykładania ekonomii i ekonometrii.

zw.lt
Wysoki wynik Uniwersytetu Wileńskiego w międzynarodowym rankingu

Fot. Lukas Balandis/BNS

VU pozostaje wśród 500 najlepszych uniwersytetów na świecie w dziedzinie fizyki (401-450 miejsce), nauk społecznych i zarządzania (401-450), sztuk i nauk humanistycznych (451-500).

W dziedzinie nauk humanistycznych dobrze została oceniona lingwistyka (251–300), a w dziedzinie nauk fizycznych – fizyka i astronomia (301–350). Drugi rok z rzędu wysoko ceniona jest również inżynieria chemiczna (351-400 miejsce).

Zarządzanie biznesowe, matematyka, biologia i medycyna również znalazły się na wysokiej pozycji w rankingu. W tym roku VU został po raz pierwszy oceniony w dziedzinie nauk i studiów ekonomiczno-ekonometrycznych i zajął 401–450 miejsce.

Ranking jest tworzony według następujących kryteriów: ocena kadry akademickiej, ocena pracodawców, liczba cytowań z publikacji naukowych oraz wskaźnik H, który ma na celu określenie produktywności naukowców i wpływu ich pracy na świat naukowy.

PODCASTY I GALERIE