Wynagrodzenie szkody niematerialnej

Prowadząca program Jolanta Tupko-Mazur.

zw.lt
Wynagrodzenie szkody niematerialnej

2014-12-09 Pojęcie szkody niematerialnej, przeznaczenie instytucji wynagrodzenia za doznaną szkodę niematerialną, kiedy można dochodzić jej odszkodowania. Wyjaśnia dr Renata Volodko, sędzia oraz autor monografii poświęconej wynagrodzeniu szkody niematerialnej na Litwie – „Neturtinės žalos atlyginimas Lietuvoje“.

2014-12-10 Jak doznaną szkodę niematerialną (moralną) udowodnić przed sądem? Wyjaśnia dr Renata Volodko, sędzia oraz autor monografii poświęconej wynagrodzeniu szkody niematerialnej na Litwie – „Neturtinės žalos atlyginimas Lietuvoje“.

2014-12-11 Jakimi zasadami kieruje się sąd ustalając wysokość odszkodowania za doznaną szkodę niematerialną. Wyjaśnia dr Renata Volodko, sędzia oraz autor monografii poświęconej wynagrodzeniu szkody niematerialnej na Litwie – „Neturtinės žalos atlyginimas Lietuvoje“.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej