Wymaganie od pracowników badania podczas pandemii nie było sprzeczne z Konstytucją

Wymóg badania na choroby zakaźne pracowników w celu wykonywania określonych prac lub czynności nie jest sprzeczny z Konstytucją - ogłosił w środę Trybunał Konstytucyjny.

BNS
Wymaganie od pracowników badania podczas pandemii nie było sprzeczne z Konstytucją

fot. BNS/ Žygimantas Gedvila

W swoim orzeczeniu sąd uznał odpowiednie przepisy ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych człowieka, na które apelowała grupa posłów na Sejm, jako niesprzeczne z Konstytucją.

W jednej z tzw. spraw dotyczących ograniczeń pandemicznych Sąd Najwyższy ocenił przepis, który wymagał przeniesienia lub zawieszenia w pracy pracowników, jeśli nie przeszli na czas badania na chorobę zakaźną.

Posłowie opozycyjni, którzy odwoływali się do TK, stwierdzili, że taka regulacja nie daje pracownikowi możliwości swobodnego wyboru pracy.

Konstytucja zobowiązuje Sejm do ustanowienia takiej regulacji prawnej, która stwarzałaby prawne przesłanki realizacji konstytucyjnego prawa człowieka do odpowiednich, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Autorzy skargi twierdzili również, że ustawodawca nie miał prawa nakazać rządowi, aby określił, którzy pracownicy mogą pracować, jeśli zostali przebadani lub są regularnie badani z powodu choroby zakaźnej.

W marcu ubiegłego roku Sejm przyjął poprawki do ustawy o zapobieganiu i kontroli chorób zakaźnych, które zobowiązywały pracowników w niektórych dziedzinach do poddawania się obowiązkowym okresowym badaniom w kierunku COVID-19.

Potwierdzono wówczas, że pracownicy służby zdrowia, pracownicy oświaty, osoby świadczące usługi socjalne, farmaceuci, sprzedawcy, sportowcy, pracownicy kultury i fryzjerzy muszą okresowo sprawdzać, czy nie są chorzy na COVID-19. Ci, którzy tego nie zrobili, musieli zostać przeniesieni do innego miejsca pracy lub zawieszeni w pracy, w wyniku czego część pracowników opuściła pracę podczas pandemii.

PODCASTY I GALERIE